Италианското правителство одобри отпускането на пакет от фондове за общо 25 млрд.евро. Той беше одобрен от парламента и ще послужи за подпомагане на фирмите и семействата, пострадали от епидемията на коронавирус.

Ето какво предвиждат мерките за семейството:

- Допълнителен отпуск от 15 дни за родителите, които работят и имат деца на под 12 години, и които са в къщи заради затворените училища.

Те ще могат да получават минимум по 30 на сто от заплатата си за този период, но това ще зависи от дохода им. Този отпуск може да се замени от ваучер от 600 евро за плащането на детегледачка. Засега тези мерки са до 3 април, докогато са затворени училищата.

-Обмисля се все още дали да се отмени плащането на наемите за жилищата за някои италианци. Това е мярка, насочена не към хора с ниски доходи, а към засегнати от сегашната криза италианци.

-Обмисля се временно спиране на плащането на данъци за отдаващите апартаменти под наем.

-Обмисля се и временно спиране (но не за всички) на изплащането на месечните вноски за ипотечните заеми – става въпрос само за първо жилище. Критерият за това, кой ще се възползва, не е свързан с дохода , а с това дали е засегнат от кризата. Важно е дали въпросният гражданин е останал без доход именно заради ситуацията около епидемията. От тази мярка ще бъдат заинтересовани например онези, които е трябвало да прибегнат до социалната каса на дадена компания, или пък онези, които са спрели дейността си заради кризата.

-Отлагане на плащането на данъци и социални осигуровки, като в отделни случаи те могат дори да бъдат анулирани. Те ще касаят хора и фирми, засегнати от сегашната криза, със загуба на поне 25 на сто от печалбите им, а не хора с ниски доходи. Първото отлагане ще бъде за плащането на ДДС, чийто краен срок е 16 март. В бъдеще, след като кризата мине и фирмената дейност се възстанови, част от тези суми може да бъдат поискани обратно от държавата. Т.е., става въпрос за отлагане във времето на плащанията. 

- Т.нар.интеграционна каса става универсална и може да се прилага в цяла Италия, във всички производства и дори за фирми с под 5 души персонал. Ще бъдат подкрепени дори сезонните работници от сферата на туризма или тези с временни договори, които не са обхванати от интеграционните каси. Интеграционната каса изплаща до 80 на сто от месечната заплата, но няма да надхвърля 1150 евро месечно. Тя ще може да се придружи от фонд за допълване на заплатата, който ще увеличи сумата за работещия.

Мерки за фирмите: Ще се подсили централният фонд за гарантиране на малките и средни фирми, който днес е 40 млрд.евро. Фирмите ще могат да се възползват от отварянето на кредити, които вече са били договорени. Предвижда се фондовете за подкрепа на фирмите да станат от 1 на 7 млрд.евро.

Източник: 24 часа