Тази зима е била най-топлата в историята на Гърция, сочат предварителните данни на Службата за климатични промени "Коперник" (C3S), анализирани от научния екип на Националната обсерватория в Атина, съобщава meteo.gr. 

По-конкретно, зимата на 2023-2024 г. (декември 2023 г., януари и февруари 2024 г.) в Гърция се характеризира с продължителни периоди на високи температури, които значително надхвърлят сезонните норми.

Meteo съобщава, че зимата на 2023-2024 г. е регистрирана като най-топлата в историята на Гърция, надминавайки зимата на 2015-2016 г. Забележително е, че през последните 10 години в шест от тях са наблюдавани най-топлите зими в историята.

От 1960 г. до 2024 г. средната максимална температура в Гърция през зимния период се е повишила с 1,8 °C. В Северна Гърция средната максимална температура през зимата на 2023-2024 г. е с 2-3°C по-висока от средната за периода 1991-2020 г., докато в останалата част на страната тя е с 1-2°C по-висока. 

В нито една част на Гърция отклонението на средната максимална температура не е паднало под +0,5°C