„Решихме още един казус с инсинератора!“, това заяви кметът Здравко Димитров на пресконференция, ден преди сесията на Общинския съвет. Градоначалникът заяви, че обектът на Кукленско шосе, където бяха налети над 14 млн. лева най-после може да заработи, като бъде отдаден на концесия. Интерес към обекта, който към днешна дата е оценен на 7 млн. лева е проявила една компания, като надеждата на Община Пловдив бе тя да го вземе на концесия.

Поради тази причина трябваше да се приеме и решението за актуализация на Плана за концесиите. В него бяха вкарани и конкретните параметри за отдаването на инсинератора. Той бе за 35 плюс 11,7 години максимален срок, а бъдещият концесионер трябваше да развие предприятието за горене на отпадъци.  Срещу това Община Пловдив трябваше да взима по 3% от неговите нетни приходи, но не по-малко от 70 000 лева на година.

Слагат край на "Инсинератор – Пловдив", ликвидаторът му с по-висока заплата от управителяДо 12 месеца трябва да заличат кухата общинска фирма и да започне конкурса на концесията

Изненадващо обаче без никакви дебати предложението не бе прието от мнозинството в местният парламент. Така няма да може да бъде гласувано конкретното решение за пускането на търга за обекта. Ако иска Община Пловдив да пусне процедурата, то тя трябва отново да внесе Плана за концесиите и той да бъде приет.

По предложението на Община Пловдив предметът на концесията трябва да е: „Изпълнение на строителство и строително-монтажни работи и дейности за доизграждане и въвеждане в експлоатация на „Инсинератор Пловдив“, срещу правото на концесионера да получава приходи от услуги по събиране и третиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения, които ще осъществява на територията на обекта, при поемане от него на строителния и оперативния риск”.

Припомняме, че през февруари Общинския съвет гласува изваждането на активите на „Инсинератор – Пловдив”,    - техника, сгради и имоти за 7 млн. лева. С това решение се върви и към ликвидация на дружеството, за което гръмна скандал заради разходването на средства от управителя му Дончо Кацаров.

Проектът за регионален инсинератор за болнични отпадъци в Пловдив бе част от Плана за действие към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003-2007 г.  Тогава страната ни получи безвъзмездно от Швейцария  близо 5 млн. лева за доставката на инсталация за изгаряне и за техническа помощ. От наша страна бяха инвестирани около 9 млн.лева, като  2,1 млн. лева бяха от ПУДОС,  5 млн. лв. са от държавата и 1,7 млн. лв. собствени средства на Община Пловдив.  След това имаше спор между Общината и фирмата и договорът бе прекратен.

Въпреки че бяха налети 14 млн. лева в него, по последните разчети на Община Пловдив трябваха още 10 млн. лева, за да се завърши. Общинският съвет не одобри тегленето на заем от 7 млн. лева преди две години на дружеството, което бе закрито след 5 години безсмислена дейност.

Шефът на "Инсинератор – Пловдив" наел колата на майка си за служебна, изхарчил 100 бона за издръжкаДончо Кацаров няма спомен за какво са изхарчени средствата през последните 4 години