Върховният административен съд  отхвърли жалбата на собствениците на двата изгорели склада на Кудоглу на ул. „Иван Вазов” , които твърдят, че заповедта на кмета, с която са задължени да извършат укрепване на фасадите с цел да бъдат съхранени, е незаконосъобразна.  Това е окончателното решение на тричленен състав на Върховния административен съд по делото.  С него се потвърждава решението на Административен съд– Пловдив.

Касационното дело във ВАС беше образувано по жалба на собственика на тютюневите складове Р.И.П.А. ООД срещу заповед на кмета на Община Пловдив, с която собствениците са задължени да извършат укрепителни дейности на пострадалите при големия пожар сгради.

Въпреки твърденията на собствениците, че притежаваните от тях складове не са паметници на културата, върховните магистрати приемат, че сградите представляват архитектурно - строителна културна ценност и са както индивидуален паметник на културата, така и са част от групов архитектурно - строителен паметник на културата в Стария Пловдив.

Съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство постановеният режим на опазване е задължителен за всички физически и юридически лица. Установените по делото факти пораждат правомощието на общината да издаде въпросната заповед, с която да задължи собствениците на сградата - недвижима културна ценност за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация, съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство.

Заповедта на кмета на Община Пловдив е законосъобразна, а подадената срещу нея жалба неоснователна и недоказана, пише още в решението на ВАС.

Междувременно собствениците на изгорелите тютюневи складове на Кудоглу на ул."Иван Вазов"обявиха, че ще бъдат възстановени и превърнати в жилищен комплекс. Италиански архитект работи  по техническото проектиране на  Tobacco Residence. Раймондо Флакомио, който проектира бутиковия хотел "Резиденс сити гардън" на ул. "Велико Търново", е нает от - бившият почетен консул на Италия в Плодвив Пиетро Луиджи Гиа, който е представител на фирмата собственик Р.И.П.А.

Проектът Residence Tobacco Factory в т. нар. Тютюнев град в Пловдив засяга три от опожарените на 20.08.2016 г. знакови тютюневи складове – тези на Димитър Кудоглу, емблематичен търговец на тютюн и дарител на града. Те се намират на ъгъла на ул. "Иван Вазов" с ул. "Капитан Андреев" 2 и с ул. "Екзарх Йосиф" и са паметници на културата.  Разгънатата застроена площ на проекта е 17 347 кв.м с площ на надземните етажи 11 805 кв.м. 

Кудоглу даде на Пловдив два склада за 15 милиона, сметката им беше видяна за 5 часа СНИМКИКато ирония звучат думите "Домът ви го заслужава", които все още се мъдрят на фасадата на една от изгорелите сгради