ВАС се произнесе относно задълженията на пловдивския бизнесмен Ахмет Куртулду към Националната агенция за приходите. Окончателно върховните магистрати са потвърдили становища на институциите, които до момента разглеждаха казуса – Дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” и Административен съд-Пловдив.

Пред последните Куртулду бе пуснал жалби, след като НАП му потърси близо 630 000лв. задължения, натрупани в рамките на 2018г.. През този период търговецът е извършвал разходи в значителни размери, без обаче да реализира доходи.

От решението на ВАС става ясно, че по време на ревизиите Куртулду не е представил никакви доказателства откъде идват парите му. Прави впечатление още нещо – не е оборил твърдението на НАП, че постъпленията му са подозрително ниски (503 663 лв.) и идват само заеми, лизинг и пр., а в същото време самият той предоставя заеми на други лица в размер на 6 087 174 лв.

НАП с мощна ревизия на бизнесмена Кутрулду - трупал значителни разходи без да генерира приходПловдивският предприемач, известен с данъчните си измами, обжалва ревизионен акт пред съда

Установено е, че през 2018г. Куртулду е извършвал разходите по договори за заемни средства към дружествата „Садат“ ООД и „Сарс 12“ ООД. Бизнесменът обяснил, че парични средства са декларирани пред митническите власти и идват от Турция, където също упражнява търговска дейност. Твърдението му така и не било доказано след проверка в информационната система ПТТР „Митница“. Всички останали доводи на Куртулду паднали пред съда като неоснователни.

Върховните магистрати са категорични, че решението на първа инстанция е правилно и следва да остане в сила. Това значи, че пловдивският търговец ще трябва да плати на НАП укрити данъци в размер на 557 756 лв. и лихви в размер на 70 500 лв.. Потвърдено е и задължението от близо 2000лв. вноски за здравно осигуряване, заедно с лихви 346лв.. Ахмет Куртулду ще трябва да плати на НАП и разноските по делото на стойност 30 000лв.

Припомняме, че само преди няколко седмици отпаднаха задължения от близо милион неплатено ДДС, генерирани през от дружествата му „Черноморец“ ЕООД. Причината бяха пропуски от страна на служители на НАП при съставяне на акта. Повече за казуса, вижте тук:

Отпадат задължения от над 1 млн. лв. на пловдивски бизнесмен, НАП обжалваФирмата "Черноморец", управлявана от Ахмет Куртулду, няколко месеца не е плащала ДДС

НАП дерегистрира фирма на задлъжнял пловдивски бизнесмен, юристът му: Държавата трябва да му върне 3 млн.лв.Пловдивската фирма "САРС 12", известна с борчовете си, обжалва акта пред съда