Oбщина Пловдив не знае какво ще се случи със системата на градския транспорт, за която бяха дадени близо 20 млн. лева с ДДС. Вече неведнъж от Община Пловдив заявиха, че договорът с фирмата няма да бъде подновен, като той изтича в края на годината. Банковата гаранция от близо 500 000 лева няма да бъде дадена на фирмата, но оказва се, че градската администрация не знае с какво ще разполага през февруари.

„Не знаем с какъв софтуер ще останем след  приключването на договора. Хардуерът е наличен и ще ползваме каквото можем”, каза зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов. Ясно е, че след края на договора поддръжката на софтуера ще спре от страна на испанците, но явно има вариант, при който няма да има никакъв софтуер, който да се използва.

Не е ясно колко е платено само за софтуера на испанците. В приемо-предавателния протокол е записано, че „Индра” предоставя три софтуера на Община Пловдив

  • Софтуер за електронна билетна система – INDRA EBS iARION
  • Софтуер за автоматично позициониране на транспортните средства – INDRA AVL NAUTA
  • Софтуер за предаване на информацията в реално време INDA RTPI NAUTA

На практика това означава, че от 1 февруари, ако Община Пловдив няма достъп до софтуера – нито GPS системата им, нито таблата или електронното таксуване ще може да работи. С други думи – остава само хардуерът, който е вече на 5 години, а системните му характеристики са по-стари, тъй като проектът е писан преди повече от 8-9 години.

През последната петилетка системата така и не заработи в пълен капацитет, а в момента прокуратурата разследва целия проект.

„Юридическият екип подготвя и други допълнителни стъпки за защитаване на интересите на Община Пловдив. Имаме план за надграждане и модернизираме системата по подобие на други български градове, които вече са направили нововъведения“, каза Чонов, но не конкретизира нито какви стъпки предстоят, нито кои нововъведения ще се използват.

Ако Община Пловдив остане и без софтуер за е-системата за таксуване – вариантите са два. Купуване на нов софтуер, който да се внедри за монетниците и автоматите за закупуване на билети, или тоталното им отписване. И в двата случая става въпрос или за сериозна инвестиция в останалия хардуер от „Индра”, който е и доста непрактичен, или заличаване на оборудване за близо 2 млн. лева – автоматите и монетниците а в автобусите .

По време на отчета си Тодор Чонов заяви, че се подготвя предприятие – търговско дружество, което изцяло да се заема с продажбите на карти и билети в градския транспорт, а превозвачите да получават пари само на км. Сред идеите е да се внедри есмес таксуване, както и плащане с банкови карти, а шофьорите да продават билети на по-високи цени .