Пълна тишина се е настанила в Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение на намеренията им какво ще реконструират в Пловдивска област през 2024 година. Въпреки че в бюджета има заложени сериозни средства, както за ремонти, така и за новия лъч на Околовръстното, не е ясно дали нещо въобще ще започне да се работи през тази година.

Както TrafficNews писа АПИ и НКЖИ се опитват да намерят вариант, при който да стартират дейностите по Югоизточния обход, като на последната среща бе и кметът Костадин Димитров.

От друга страна обаче към днешна дата няма договор нито за поддръжка на републиканската пътна мрежа, нито за полагането на вертикална и хоризонтална маркировка. Последните процедури за пътна поддръжка бяха прекратени още през декември, а за да се спаси зимното почистване бяха подписани анекси.

В Пловдивска област  Европейски пътища”  получи за договор за 10 млн. лева, като той бе с 50%  по-висок от първоначалния договор. Средствата по този договор обаче вече са изчерпани, а АПИ трябва да вземе решение дали да пусне нова процедура, или да подпише поръчка, пусната още през 2023 година.

През юни инж. Ясен Йорданов отмени избора на фирма за поддържане на пътищата в Пловдивска област, която бе единствената позиция към онази дата със завършена процедура. Според нея  „Европейски пътища“  бе избрана да поддържа републиканската пътна мрежа за 4 години срещу 131 млн. лева.

Очаквано фирмата са подали жалба в КЗК, като регулаторът е отменил решението на шефа на АПИ. Със свое решение от Комисията за защита на конкуренцията смятат, че Ясен Йорданов незаконно е прекратил поръчката.  Те  постановяват, че трябва да се продължи процедурата и да се сключи договор между АПИ и „Европейски пътища”.  Решение на Агенцията все още няма.

По абсолютно аналогичен начин стоят и нещата с полагането на вертикалната и хоризонтална маркировка в Пловдивска област. Там  през септември 2023 година АПИ избра консорциума „Битулайт 2018“ за тази дейност, но КЗК отмени избора като незаконосъобразен след жалба на друго обединение. Към днешна дата и тази процедура е висяща.

Така преди началото на сезона на ремонтите в АПИ нямат никаква яснота кой и как ще подържа пътищата в Пловдивска област. За първи път в сайта на агенцията няма и карта за 2024 година какво планира да реконструира.

 

Обрат! Наредиха на АПИ да сключи договор за 131 млн. лева за пътищата в Пловдивска областПълен хаос със зимното почистване и текущите ремонти - прекратиха и новите поръчки