С 600 килограма толстолоб и бял амур Община Пловдив съвместно с „Напоителни системи” зарибиха Гребния канал в града под тепетата днес.  Този вид съвместно зарибяване се случва за първи път ,като през предходните години всичко е било поемано от Община Пловдив, коментира пред TrafficNews Иван Запрянов началник на отдел „Младежки дейности и спорт“  към Община Пловдив.

Акцията е от изключителна важност, защото тези видове риба се пускат и показват най-доброто естествено противодействие на водораслите. В зарибяването освен Иван Запрянов се включиха и инж. Костадин Чолаков началник на „Напоителни системи“ – клон Марица и председателят на Комисията по спорт и младежки дейности в Общинския съвет Ерол Садъков .Те пуснаха във водите на канала 500 килограма толстолоб  и 100 килограма от белия амур.

Това зарибяване е необходимо, тъй като тези видове риба се хранят с водорасли, които излизат в Гребния канал и по този начин решаваме проблема с тях.  Изключително много благодаря на „Напоителни системи”, защото изцяло рибата за това зарибяване е подсигурена от тях.” Това заяви пред медията ни Запрянов.

Той поясни, че зарибяването е било напълно контролирано, като са присъствали представители на ОП „Жилфонд” , които подържат Гребния канал. Доцент Ангел Цеков, който осъществява контрола по качеството на рибата и контрол по транспортирането й,  също присъстваше на акцията. По думите на Иван Запрянов, след зарибяването се отчел почти нулев процент на мъртва риба, което той определя като  един голям успех. Преди да започне акцията, водата в Гребния канал е била измерена под надзор, за да може при пускането на рибата да няма голяма разлика с темпертаурата й, в която е пребивавала по време на транспортирането. 

Напоителни системи” е  дългогодишен партньор на Община Пловдив по поддръжката и единствен доставчик на вода за зареждане на Гребния канал. Така се взе решение от ръководството за това зарибяване. Тук е моментът  да се благодари и на изпълнителния директор на дружеството за включването в тази инициатива”, допълни инж. Костадин Чолаков началник на „Напоителни системи“ – клон Марица.

„Надявам се това да продължи занапред, ако имаме нужда от зарибяване, то да бъде съвместно с "Напоителни системи”,завърши Запрянов.

Пълненото на Гребната база с вода рязко поевтиня, но все пак Общината плаща 90 бонаГрадските власти пуснаха директно договаряне с „Напоителни системи” ЕАД