Колко време ще е нужно на Община Пловдив да започне разширението на бул. „Ал. Стамболийски” в район „Южен”? Ако съдим по сегашния темп на работа, то ще са необходими още 232 години, докато не се отчуждят всички имоти .

В отчета за Общинската собственост, който ще бъде гледан на предстоящата сесия, става ясно, че за четири години е  отчужден 1 имот от заложените 59. Те са нужни за разширението на бул. „Ал. Стамболийски” ,както и неговото продължение и връзката му с бул. „Цар Симеон” в район „Тракия”. При други четири имот са завършили процедурите, но не са платени заради липса на средства. За тях обаче е минал 6-месечния срок, в който Община Пловдив трябва да ги плати и сега собствениците могат да поискат отмяна и всичко да започне отначало.
Така при този темп на работа за 58 имота ще са необходими 232 години, за да бъде готово трасето за разширение.

Парадоксално е, че именно бившият кмет Здравко Димитров критикуваше неговите предшественици, че не са отчуждили имотите, за да може Южния обходен колектор да мине през тях, а не да се затваря улицата. Очевидно обаче неговата работа също не е била особено ползотворна в това направление.

Поради и това Община Пловдив работи за изграждането на ново трасе, което да свързва Коматевско шосе с Кукленско шосе по старите жп линии. Кметът на район „Южен” Атанас Кунчев е уверен, че може да се постигне споразумение с НКЖИ и да се работи по реализацията на пътната връзка.

Форсират работите по бул. „Ал. Стамболийски” – скоро асфалтират част от негоКметът Костадин Димитров инспектира ремонтите по Южния обходен колектор