Проф. Д-р Милен И. Георгиев, ръководител на Лаборатория по Метаболомика в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН и на отдел “Растителна клетъчна биотехнология” в Центъра за върхови постижения по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив - бе отличен за рекорден четвърти път с награда за наука „Питагор“. Престижната награда  се връчва за 16-та година на изявени български учени със значими постижения по инициатива на Министерство на образованието и науката на Република България (МОН).

По време на тазгодишната официална церемония проф. Георгиев бе удостоен с награда за "Утвърден учен в областта на науките за живота и медицината", която му бе връчена по време на официална церемония от председателя на БАН - акад. Юлиан Ревалски. 

Основен фокус в изследванията на научния екип, ръководен от проф. Георгиев, са областите на затлъстяването и дълголетието. Основен подход в научните изследвания е задълбоченото молекулярно изследване на връзката между ключови сигнални пътища при затлъстяване и дълголетие в различни биологични системи с прилагането на съвременни omics подходи (вкл. транскриптомика и метаболомика).

„С моя екип изследваме въздействието на няколко природни молекули върху процеса на затлъстяване, които дават интересни и обещаващи резултати за значителен напредък в борбата със затлъстяването. Световните сатистики алармират, че затлъстяването се превръща със заплашителни темпове в социално-значимо заболяване, което влошава общото здравословно състояние и качеството на живот на хората и има своите икономически последици. Иновативният научен подход в изследванията ни е в това, че използваме жив моделен организъм, който не подлежи на етични съображения и рестрикции. Това е нематод (червей) с научното име Caenorhabditis elegans (накратко C.elegans), чийто геном е в много голяма степен сходен на човешкия. Предстоят интересни резултати, които ще можем да представим в близко бъдеще“, изтъква проф. д-р Милен Георгиев.

За последните пет години резултатите от научната работа на проф. Милен И. Георгиев са обобщени в 72 научни публикации с общ импакт фактор 668, една книга и една глава в книгата. От 2020 г. насам, българският учен е класиран от Stanford University сред топ 2% на най-цитираните учени в света за всички дисциплини.