Коригираният списък  с проекти за финансиране на общински пътища  и ВиК инфраструктура от МРРБ най-после бе публикуван в  информационната система на Министерския съвет. На предишното заседание  на служебния кабинет на 28 септември се гласуваха актуализираните  списъци, но и към днешна дата те не са налични в сайта на Министерството на регионалното развитие  и благоустройство.

Общото финансиране на проектите е за 406 млн. лева, като те ще бъдат разделени в две бюджетни години. За тази години ще се преведат 225 млн. лева към общините за 234 проекта. За Пловдив област проектите са 20 – 13 за пътища и 7 за ВиК  инфраструктура за общо 83 млн. лева, като 50% от сумата ще се преведе тази година.

Правителството гласува новия списък с проекти за общините, само Карлово взима пари за дваРазпределят 234 обекта на обща стойност 406 374 769 лв

Най-големият проект, който  получава финансиране  е реконструкцията на Голямоконарско шосе в рамките на Община  Пловдив за 18 млн. лева, като за тази година ще  се приведат половината.

Новият списък бе съгласуван между МРРБ и Сдружението  на общините. Изискването бе всеки от проектите да има строително разрешение, а другото  условие бе да има само по един проект на община. Единствената община, която получава финансиране за повече проекти е Карлово заради наводненията в региона. Освен 10-те милиона лева, която тя получи от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, тя ще вземе  4,5 млн. лева за пътя  Карлово – Песнопой.  Той включва и ремонт на улиците през селата, през които минава – Войнягово, Климент,  Каравелово и Богдан, пометени от водната стихия. Още 2,7 млн. лева ще се дадат за ремонт на пътя Иганово – Карлово, където минава през Московец и Богдан. Други два проект са за ВиК за въпросните населени места за над 1 млн. лева.

От предишния списък отпадат 2,2, млн. лева за реконструкция на ВиК системите и пътните настилки на двете  улици – „Генерал Кацаров” и бул. „Освобождение” в град Карлово.

Вместо това ще се дадат 1 млн. лев за Община Сопот за ремонт на улица „Христо Ботев”. Този проект не бе  в предишния списък. Друг нов проект е реконструкцията на ул. „Крали Марко” в Кричим за 200 000 лева.

Двата  предишни проекта на Община „Марица” отпадат - 250 хил. лева за ВиК мрежата на село Бенковски.  Също и 2,2 млн. лева за пътя Пловдив – Крислово – Калековец. Вместо това ще се дадат 2,3 млн. лева за канализацията на село Трилистник, която  също пострада от наводненията.

Останалите  проекти бяха в предишния списък на МРРБ.

Единият от пътните проекти е за Община Първомай  за пътя  Поповица-Бяла река -Първомай, кв.Дебър-Татарево, като предвидената сума е 514 хил. лева, това в цялата сума по проекта и няма нужда от дофинансиране през 2023 година .

Друг проект е за 5,1 млн. лева – натовареният път от Йоаким Груево до входа на Перущица, като сумата ще се даде 50% за тази година. Други 2 млн. лева за ВиК инфраструктура на Община Перущица отпадат.

В Община Брезово ще се ремонтира пътя Стряма – Момино село – Борец и Върбен за 2,5 млн. лева. На Община „Родопи” се отпускат  3,7 млн. лева за водопроводната мрежа на селата Белащица и Марково. 1,2 млн. лева ще бъдат преведени на Община Асеновград за ВиК мрежа на новия им квартал „Баделема”.

 Калояново, които ще получат 610 000 лева за подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. „Петър Берон“, ул. Цанко Церковски“, ул. „Васил Левски“.

Община Лъки е одобрена за ремонт на пътя до Джурково и Дряново за 6,5 млн. лева.  Частична рехабилитация ще има на пътя  Маноле-Белозем- Шишманци – Раковски с 3 млн. лева. Реконструкция на водопроводната мрежа в Стамболийски по улици „Васил Левски”, „Кочо Честименски”  и още няколко улици – 2,3 млн. лева.

Община Съединение ще вземе 7 млн. лева са за пътя Любен-Голям Чардак-Неделево-Церетелево, като нейния ВиК проект за 2,5 млн. лева отпада.

Последният проект е за 3,7 млн. лева на Община Хисаря за реконструкция на питеен водопровод. Сумите са 50% от целите проекти  на съответните общини.

Община Куклен също е отпаднала с проекта за 1,65 млн. лева за ВиК инфраструктура на село Цар Калоян.  

13 пловдивски общини получават 63 млн. лева от МРРБ за улици и ВиК проектиПловдивска област получи най-много средства от предвидените 827 млн. лева