Едно от най-използваните клишета по време на предизборните кампании на кандидат-управленците  у нас е, е че „администрацията трябва да се обърне към хората и да работи само в техен интерес”.

Разбира се, това рядко се случва, а понякога т.нар. „обръщане” е само частично и временно. На редица места обаче има мрачни звена, които не само никога не са правили опит да се обърнат навън, а още повече се обвиват в тъмнина и се затварят към самите себе си.  Обичайно и там гърмят най-големите бомби, когато някои техни дела биват осветлявани и стават  обект на публично достояние.

В Община Пловдив от дълги години съществува такова звено – ресорът по Общинска собственост. През последното десетилетие това е община в общината, като мракът там се бе настанил още, докато зам.-кмет бе Димитър Кацарски в мандата на Иван Тотев. Кацарски бе изгонен в края на мандата по настояване на Бойко Борисов заради бавене на преписки и спъване на бизнеса.

Две години по-късно след встъпването в длъжност на новия зам.-кмет по общинска собственост арх. Невена Балчева – нищо ново не е научено, а нищо старо не е забравено. Макар че почти всички шефове там бяха сменени, тяхната работа е все толкова тъмна.

TrafficNews научи, че десетки преписки за даряване на имоти от началото на годината стоят незавършени, а това буквално блокира инвестиции за десетки милиони. От месец март има нови правила на ЗУТ, които касаят разрешителните за строеж. Те гласят, че ако до съответния имот няма поне една улица с приложена регулация, не може да се издаде строително разрешение. Т.нар. приложена регулация означава улицата да бъде общинска.  Вариантите са два – даряване на имот от собствениците или отчуждениеот Община Пловдив.  Тъй като за второто процедурата е прекалено тромава, а парите в хазната са ограничени, много собственици решават да дарят имота и бързо да получат разрешително за строеж, за да започнат инвестицията си.

Без строителство в полетата на Пловдив - отказват разрешителни, ако няма общински пътРазрешителни за строителство на 1 млн. кв.м РЗП издаде Община Пловдив за година

Оказва се, че бързото не е толкова бързо, макар и да говорим за опростена процедура, която би трябвало да трае не повече от месец.

Пуснахме запитване към Община Пловдив какво се случва в дирекцията по Общинска собственост, подчинена на арх. Балчева, по това направление.  Отговорът бе, че от началото на годината до средата на юни са входирани 39 заявления от физически и юридически лица, с искане за дарение на собствени имоти в полза на Община Пловдив. От тях приключилите процедури са едва четири.

В наредбата е записано, че след подготвянето на документите  и входирането им в Община Пловдив се провеждат комисии по наредбите, приети от Общинския съвет. От началото на годината са проведени две комисии, които са дали положително становище по 39-те броя заявления.  Към момента и има и 31 издадени броя заповеди на кмета на Община Пловдив,което следва подписване на договор за приемане на дарението и вписването му в Служба по вписванията – Пловдив.   След това се вписва и в публичния регистър на Община Пловдив за даренията.

Според Наредбата на Община Пловдив дарението е необходимо да мине през Общинския съвет, ако за съответния имот има тежести или с условия за придобиване. Всички останали дарения се оформят и завършват от работата на общинската администрация, както и въпросните 39.

Защо до този момент тези заповеди не са подписани и вписани в службата е пълна загадка. Факт е обаче, че тези инвеститори, било то да си построят дом, или да реализират своя бизнес план – стоят заложници на чиновници, скрити в най-мрачното място.

Уволнението на Кацарски от Община Пловдив бе заради забавена една-единствена преписка, или поне за една се знаеше. Какво тогава трябва да се случи с наследника му, ако се добавят още 30 за десетки милиони?

Кметът Здравко Димитров бе заявил няколко пъти, че има неща, които не харесва именно в сектора по Общинска собственост, като самият той е бил в ситуация, която е чакал дълго време за наглед обикновени преписки.

От началото на мандата най-много протести в Пловдив, насочени към местната власт, бяха именно с искането за оставката на арх. Балчева. Недоволството към нея бе насочено заради новите подробни устройствени планове и презастрояването на града. Там проблемите изникваха от тъмнината, след като предложенията се осветляваха като предложения към Общинския съвет.

Логичният въпрос е докога това място и този ресор ще тъне в мрак, а ръководителите му ще  залагат мини, които ще се виждат едва, когато някой ги настъпи?

Това, което ще се случи в Пловдив може да е ужасяващо, но трябва да се надяваме на доброЦялата пловдивска власт гледа в една посока, но така и не може да тръгне заедно по пътя