Голям интерес към ремонта на ул. „Царевец” за 4 млн. лева  от строителния бранш. Комисията, назначена от възложителя  зам.-кмета Георги Титюков, е отворила офертите за реконструкцията, като пет компании участват в поръчката.

Едната от тях е консорциум от „София асфалт” и „Вейл конструкции”, които ремонтират съседната пътна артерия – бул. „Хаджи Димитър”. Другите участници са строителят на „Даме Груев” – „Парсек груп” , консорциум с водещ партньор „Европейски пътища”,  „Запрянови – 03” и  „Ай Ди Ел”.

Това е първата улица в Пловдив, чийто критерии за качествени показатели на проекта е по-висок от ценовата оферта. Критериите са 40/60 цена – качество, което е странно предвид, че проектът е на инженеринг.

Поръчката за 4,1 млн. лева за „Царевец” също на инженеринг, ремонтът зависи и от ВиКОбщина Пловдив пусна последната процедура по заема за инфраструктурни проекти

Вариантите за ремонта са два, като кой ще бъде зависи от проекта на ВиК за Южния обходен колектор за над 80 млн. лева. В него  е заложена смяната на колектора по ул. „Царевец” в последния етап – след две години.  От ВиК в момента проучват възможността да се смени линейния график и „Царевец” да бъде сложена за пролетта. Ако това се случи след смяната на тръбите,  избраната фирма може директно да започне пътното легло след ВиК.

При невъзможност, то ще се започне първо с новото платно, което ще бъде разширението на улицата и почти всички имоти вече са отчуждени.

Проектът е за ремонт и разширяване на ул. „Царевец” от „Хаджи Димитър” до бул. „Свобода”. Предвижда се нова пътна настилка, тротоари и осветление.