Пловдивската траурна агенция "Хронос" е глобена с 500 лева, след като служители на Националната агенция по приходите осъществиха проверка в обект на агенцията.

Инспекцията се осъществила в края на януари 2020 г. Служители на Приодната агенция влезли в обект на погребалната агенция  „Хронос 2007“ ООД на бул. „Пещерско шосе“. Проверката предвиждала да се осъществи контрол на дружеството във връзка с нормативната уредба за касовите апарати и софтуерите за управление на продажбите.

Проверяващите осъществили контролна покупка на черни траурни лентички в плик, който съдържал 10 броя. Стойността на продажбата възлизала на 1 лв. и бил издаден фискален касов бон на обща стойност от 1 лв. Фискалният бон обаче  съдържал само общо наименование на продажната стока „траурни стоки“, 1 брой за обща сума 1 лв., като е отбелязано, че предмет на доставката е 1 артикул. Това е в разрез с данъчните закони. Едва след извършената продажба органите на приходите се легитимирали и пристъпили към цялостна проверка на обекта. 

Няколко дни след извършената проверка, фискалното устройство било предоставено на сервизната фирма за извършване на ремонт, състоящ се в добавяне на артикули и стоки, което било вписано паспорта на ЕКАПФ и е изготвен протокол на списък артикулни групи в касовия апарат. 

Месец по-късно в присъствието на представител на погребалното бюро бил съставен акт данъчно нарушение, че фискалните касови бонове не съдържат всички реквизити, а именно наименование, количество и стойност по видовете закупени стоки или услуги. 

Управителят на "Хронос" обаче оспорва акта пред две съдебни инстанции. Административен съд - Пловдив, който се явява касационна инстанция е решила, че акта е законосъобразен. В следствие на това "Хронос" са осъдени са заплатят акта, както и разноските по делото в размер на 80 лева. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Над 20 траурни агенции в Пловдив под прицела на полицията и властите, проверяват ги за спекулаТече проверка и в ОП „Траурни дейности”