Община Пловдив отново ще подпише договор с фирмата „ИКОМ” за софтуера и поддръжката на GPS системата на градския транспорт в Пловдив.  От ОКТ са пуснали публична покана до компанията за предоставяне на услуги по GPS проследяване и контрол на 285 автобуса.  Сумата е повече от скромна, предвид милионите, които са платиха на испанската фирма „Индра”. За една година за поддръжка на системата и лиценз на софтуера, който е български,  Община Пловдив ще заплати 25 000 лева.

В сумата е заложено гарантирането на функционирането на изградения GPS мониторинг център с пет работни места в ОП ОКТ, предоставяне на софтуер за качествено функциониране на системата, доставка на GPS сигнал и архив на данни на монтираните GPS устройства в автобусите, гененериране на модул-справки. Също така -  абонаментно техническо обслужване, ремонт, диагностика и профилактика на съществуващата GPS система за мониторинг и контрол, поддръжка на софтуерна система за управление на градския транспорт чрез анализ на GPS данни от проследяващи устройства – монтирани в превозните средства и софтуерна система за автоматизирано изчисляване разпределение на субсидии и компенсации. Изпълнителят следва да извърши доставка и монтаж на GPS проследяващи устройства, подаващи реално данни към софтуерните системи.

Именно на базата на този софтуер и договор Община Пловдив изплаща субсидиите към превозвачите, както и следи дали те спазват правилно разписанията си. Причината е, че софтуерът на „Индра” и GPS системата й не е надеждна. Евтината, но явно функционална система, трябваше да бъде заменена с тази на испанците, но и до този момент не е въведена.

Самият договор с „Индра” изтича в края на годината за поддръжката на системата, както и на софтуерните решения, които е дала. От Община Пловдив няма как да продължат договора по разбираеми причини, а вече се изрази и готовност за нова поръчка, която да „надгради” сегашната система на испанците.

Междувременно прокуратурата започна разследване за неработещата система на „Индра”, но все още оттам не са излезли със съобщение какво е показало то и дали ще им обвиняеми за Транспортния проект.

Българският софтуер, който следи автобусите: 

 Центърът на "Индра", където деспечерите въвеждат ръчно застъпването на шофьорите в автобусите, за да може да се следят от GPS системата на испанците.