В следствие на много широката разяснителна кампания, подпомагане и насърчаване на гражданите във всички дейности, свързани със санирането на блоковете, от район „Източен“ бяха подадени проектни предложения за 18 многофамилни жилищни сгради за енергийното им обновяване чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.  

Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците, които бяха придружени от обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики, както и с обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт, бяха подадени в системата ИСУН в рамките на обявения краен срок – 31 май 2023 г. За всяко проектно предложение е получен входящ номер, който е предаден на сдруженията.

Сдруженията на собствениците ще бъдат своевременно уведомявани за евентуални въпроси от оценителната комисия и резултатите от класирането.

Пълен списък на подадените за финансиране многофамилни жилищни сгради на територията на район „Източен“:

 1. ул. „Богомил“ № 112,114,116,118,120,122
 2. ул. „Босилек” №№ 1 и 3
 3. ул. „Босилек” №2 и ул. „Буная” №№ 1,3,5
 4. бул. „Източен“ № 12, 14, 16 и 18
 5. бул. „Източен“ № 80
 6. ул. „Кедър“ №№ 1,3,5 и 7
 7. ул. „Кедър“ №№ 2,4,6 и 8
 8. ул. „Ландос“ №№ 5,7,9,11,13 и 15
 9. УЛ. „Лотос“ №1
 10. ул. „Месемврия“ №№ 5,7 и 9
 11. ул. „Преспа“ №4
 12. ул. „Генерал Радко Димитриев“ №№ 13, 15 и 17
 13. ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 23 и 25
 14. ул. „Генерал Радко Димитриев“ №№ 27, 29 и 31
 15. ул. „Ралица“ № 12,14 и 16
 16. ул. „Славянска“ № 93
 17. ул. „Хаджи Гьока Павлов“ №5
 18. бул. „Цариградско шосе ” № 7

70 блока в Пловдив очакват безплатното саниране, но парите няма да стигнат за всичкиСамо в район „Южен” подадените 19 блока са за над 37 млн. лева, при бюджет от 80 млн. лева за града