Община Пловдив е подала 70 многофамилни жилищни сгради към Министерството на регионалното развитие и благоустройство за енергийно обновяване.  Рекордьор е район „Южен”, които са подали 19 сгради, а след него се нарежда „Източен” с 18, макар да е два пъти по-малък.

В „Тракия”, „Западен” и „Централен” блоковете са по 10, а най-малко са в район „Северен”, където сградите са едва три.

Средствата,  които са отделени за Пловдив обаче са недостатъчни. Вероятно от подадените 70 блока, в най-добрият случай 100% безвъзмездно финансиране ще получат половината  сгради.

Бюджетът за Община Пловдив през програмата е за 80 млн. лева, а количествено-стойностните сметки само в район „Южен” са за 37 млн. лева.

От МРРБ обявиха, че от 152 общини са подадени 3068 проектни предложения. Тяхната обща стойност надхвърля няколко пъти разполагаемия бюджет. Размерът на предвидената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 1,1 млрд. лева, а проектите са за близо 4 млрд. лева.

От министерството предстои да направя класиране на одобрените проекти, като  с приоритет ще бъдат по-големите жилищни сгради.

В Плана за възстановяване е предвиден втори етап на програмата, която е обаче до 80% безвъзмездно финансиране, а останалите 20% трябва да се осигурят от собствениците. TrafficNews научи, че момента се обсъжда вариант, който този етап да отпадне, като парите се пренасочат отново към проекта за 100% финансиране.

„Южен" кандидатства за безплатно саниране на 19 сградиПроцедурата ще коства над 37 млн. лв.

Започва голямото саниране! Вече приемат документи, за Пловдив сумата е 80 млн. леваОбщият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева