Жители на няколко населени места в Община Садово са в протестна готовност заради предстоящата процедура по почистване на река Марица. Както TrafficNews писа, разчистването на наносите и укрепване на коритото в региона бе възложено от Областна управа-Пловдив на смолянската строителна фирма „Венигаз“. Тя ще има задължението да премахне самозалесила се растителността от островните участъци, а дигите да укрепи чрез насипване с наносни отложения от реката.

Според местни обаче процедурите не се извършват по условията в договорите, а вместо това фирмите, на които се възлагат поръчките, се облагодетелстват лично. Пенко Бончев – общински съветник от Община Садово заяви пред TrafficNews, че в региона са извършвани няколко подобни процедури от частни дружества, които „са изземвали пясъци, вместо да почистват коритото“.

Смолянска фирма ще чисти и укрепва Марица в Пловдивско, граждани контролират за нередностиОбластна управа възложила поръчката чрез директно договаряне, поискано е от МОСВ

Вече се борихме срещу една подобна процедура преди няколко години. Вместо да чистят Марица, те копаха пясък от дъното ѝ. По този начин се нарушава глинестият слой, който се намира на определена дълбочина на коритото. Той поддържа нивото на подпочвени води, които използваме за земеделските си нужди в селото. Когато глинестият слой се скъса, водите се източват в Марица и ние оставаме без тях“, заяви Бончев.

Той подчерта, че в основата на действията на фирмите изпълнители са замесени „едни пари“: „И става дума за много милиони, защото пясъкът е изключително скъп ресурс. Знаете какво строителство се извършва в Пловдивско – търсенето на пясък е неистово“.

Жителите на Поповица, както и селата Милево, Селци, Ахматово, които се намират в близост до участъка, който „Венигаз“ предстои да почисти, са категорични, че подобна настоящата процедура не е необходима. Те не отричат необходимостта от подобряване проводимостта на речното корито в района на Садово и Раковски. Това обаче трябва да бъде извършено по различен начин, смятат те:

„Никой не чисти острови и наноси – копаят от дъното на реката, за да може водата да донесе нов пясък, с който да се случи същото! Областна управа – Пловдив непрекъснато спекулира с опасността от наводнения. А Марица е много широка река в нашия участък. Но бермите (бел.ав. - ивица земя, оставена между рова и насипа на канали и диги, която придава устойчивост на почвата) в този участък са изядени. От брега на реката до дигата са около 50-60 метра, които са компрометирани и заради това течението на реката унищожава дигата. Ако се поправят дигите и бермите, никога не може да излезе от коритото си“, смята Бончев.

Той отчете, че няколкото проведени срещи в Областна управа са останали без резултат. Тогава е била входирана и подписка против извършването на процедурата, подкрепена от 480 души. Припомняме, че преди дни от администрацията посочиха в отговор до медията ни, че след проведени срещи с гражданите с била договорена опцията за съвместен контрол върху дейността на фирмите:

„Никакво внимание не бе обърнато на тази подписка. Няма повече срещи да правим с областния управител Ангел Стоев. Обещаха ни предния път да бъде установяван контрол – от тях и от гражданите. По кой закон ще се извършва това, с кой правен документ аз мога да вляза в терен, където частна фирма извършва възложена, и да кажа, че ще го контролирам?!“, заяви Бончев.

В понеделник предстои среща на граждани от няколко населени места в Община Садово. На нея се очаква да бъдат обсъдени стъпки, които Инициативния комитет на Милево ще предприеме, за да блокира процедурата. Те обаче са категорични – отново ще се случат протести с блокиране на Европейски път Е80.