Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев подписа договор за финансиране на проект „Внедряване на екомобилност в община Асеновград и изграждане на велоалеи на територията на община Садово“. Припомняме, че в края на миналата година асеновградската общинска администрация изготви и подаде проект по процедура: „Екологосъобразна мобилност“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Наскоро проектното предложение получи одобрение, като преди дни се подписа и договорът за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е 8 320 267 лв.

По отношение на община Асеновград се предвижда закупуване на 7 бр. нови електрически автобуса с нулеви емисии. Два от тях ще са по-големи – със 73 места. Те ще обслужват най-натоварената линия №4. Останалите 5 ще са по-малки - с 56 места. Те ще осигуряват превозването на пътуващи по другите линии на градския транспорт. Предвижда се също така и изграждане на 7 бр. зарядни станции - по една за всяко превозно средство.

Съгласно изискванията на програмата, паралелно с кандидатстването по процедурата се проведе и обществената поръчка за избор на изпълнител за доставка на превозните средства и зарядните станции. Вече има избрана фирма, с която предстои да бъде сключен договор. Реализирането на проекта е още една стъпка на общинската администрация по отношение опазване на околната среда, намаляване замърсяването на въздуха и осигуряване на по-комфортен обществен транспорт.