Провал на публичната продан на туристическа база в Карловско, след като никой не пожела да наддава за занемарената база. Имотът, който се намира в югозападната част на старопланинския град Клисура, бе обявен на търг от ЧСИ в опит собственикът му да покрие натрупани задължения.

Неуспешен бе опитът базата да бъде продадена при начална цена от 384 000.00 лв. (196 336 EUR). Поради тази причина новите залагания ще започнат от 345 600.00 лв. (176 702 EUR), или иначе казано 90 % от началната цена по първата публична продан.

Припомняме, че попадналият в хватката на ЧСИ хотел е собственост на софийското дружество „Планет Сървис“ ЕООД, управлявано от Христина Мичева. Историята на имота показва, че през 2017г. той е бил ипотекиран. Мичева, едноличен собственик на капитала, има дялове в още няколко фирми, включително „Пи Ес Хотели“ ООД, където упражнява хотелиерска и ресторантьорска дейност съвместно със Снежана Мичева.

Справка в списъка на НАП с фирми с неуредени публични задължение пък показва, че „Планет Сървис“ дължи на държавата над 11 000лв. (към 21 март 2023г.), а „Пи Ес Хотели“ е задлъжняла с 58 000лв. (към същия период). Двете фирми са задлъжнели и на Първа инвестиционна банка.

Както TrafficNews вече писа, през май 2023г. заради неизплатените дългове банката е завела частно гражданско дело и при закрито заседание през юни е взето решение „Планет Сървис“ и „Пи Ес Хотели“ да изплатят солидарно на заявителя над 266 550 лв., представляващи главници и лихви за периода от 1 година. 

Затова в края на август бе наложена възбрана върху почивната база „Клисура“ и по-късно тя се появи в обявите на частен съдебен изпълнител от Пловдив. 

Стойността на имота, макар състоянието му да не е задоволително, покрива търсената от банката сума. Комплексът е изграден върху терен с обща площ от 2 200 кв. м., а РЗП-то му е 852 кв.м.. Базата разполага с кухня, административна сграда, две дървени бунгала, вила, гараж и тоалетна. Сградите са водоснабдени и електрифицирани. Състоянието на имуществото обаче не е никак запазено, а новият собственик ще трябва да инвестира доста, ако иска базата да му носи приходи от туристическа дейност. Залаганията ще продължат до 27 февруари 2024г., когато евентуално хотелът в Клисура ще се сдобие с нов собственик.

Занемарена почивна база в Клисура в хватката на ЧСИ, дългове повлякоха собственика ѝИмотът е собственост на Христина Мичева, която стопанисва и Парк Хотел Троян