Пуснаха за публична продан туристическа база в Карловско. Имотът се намира в югозападната част на старопланинския град Клисура. Той е собственост на софийското дружество „Планет Сървис“ ЕООД, управлявано от хотелиера Христина Стоянова Мичева. Поземленият имот е с обща площ от 2 200 кв. м. и РЗП от 852 кв.м.. 

Комплексът разполага с кухня, административна сграда, две дървени бунгала, вила, гараж и тоалетна. Сградите са водоснабдени и електрифицирани. Състоянието на имуществото обаче не е никак задоволително, а новият собственик ще трябва да инвестира доста, ако иска базата да му носи приходи от туристическа дейност. 

Историята на имота показва, че през 2017г. той е бил ипотекиран. Причината за публичната му продан са натрупани задължения, в които е изпаднал управителят на фирмата. Христина Мичева, едноличен собственик на капитала в „Планет Сървис“, има дялове в още няколко фирми, включително „Пи Ес Хотели“ ООД, където упражнява хотелиерска и ресторантьорска дейност със съдружник - Снежана Мичева. Двете фирми са задлъжнели на Първа инвестиционна банка, сочи справка на TrafficNews.

През май 2023г. банката е завела частно гражданско дело срещу Христина Мичева. На закрито заседание през юни е взето решение „Планет Сървис“ и „Пи Ес Хотели“ да изплатят солидарно на заявителя над 266 550 лв., представляващи главници и лихви за периода от 1 година.

На 28 август е наложена възбрана върху почивната база „Клисура“, а от 30 октомври имотът е обявен на търг от частния съдебен изпълнител Тодор Луков.

Началната цена на наддаване е 384 000.00 лв. (196 336.08 EUR), достатъчни за покриване на задълженията. Желаещите да станат собственици на имота могат да наддават за него от 11 ноември до същото число на следващия месец.

Очаква се на 12 декември да бъде обявен победителя в търга, спечелил почивната база в Клисура.