Поречието на река Въча около Кадиево се превърна в нерегламентирано сметище. В непосредствена близост до коритото има отпадъци от всякакъв вид, включително такива, чието попадане сред природата е опасно.

 „Преди 10 години точно на това място лятото ставаше прекрасен плаж. Сега е огромно нерегламентирано сметище, което расте всяка изминала година. Това е природата в България, унищожава се“, коментира Христо Величков, натъкнал се на смущаващата за окото гледка.

Негови снимки показват как в земите край река Въча са изхвърлени предимно строителни отпадъци. Вероятно те, както в повечето случаи, са се озовавали там по тъмна доба с любезното съдействие на недобросъвестни граждани.

Макар да има поставена табела, тя плаши само гаргите, а хванати и глобени няма“, коментира пред медията ни Величков.

От отдел Екология към Община „Родопи“ обаче заявиха, че охранителна фирма, с която е сключен договор, редовно извършва обходи на терен. След дни предстои да бъде връчен поредният акт за нерегламентирано замърсяване.

„С настъпване на добри метеорологични условия се правят обходи на територията на общината. При установяване на образували се бунища се изпраща на място почистваща фирма, за да ги отстрани“, допълниха от отдела.

Припомняме, че вчера от Регионалната здравна инспекция издадоха предписания на всички общини в Пловдивска област, с което ги задължиха да предприемат спешни и по-строги мерки при управление на отпадъците. До 15 февруари кметовете им ще трябва изготвят краткосрочни и дългосрочни планове за извършване на проверки за наличие на именно такива нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии, които да изпратят на екоинспекцията.

Трябва да се подготвят още мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното), съхраняването, транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци. Планът трябва да се осъществява така че да не се допуска изхвърляне образуването на бунища и повторното замърсяване на вече почистени терени.

РИОСВ с ултиматум към всички общини и пътното управление на ПловдивЕкоинспекцията е поискала преустройство и контрол на сметоизвозването