Граждани могат да участват в делото на „Запрянови-03“ срещу РИОСВ-Пловдив, с което инвеститорът протестира срещу заповед на екоинспекцията. С нея му бе отнета възможността да добива мрамор и баластра от находище "Делчовото-2" край Горнослав без да прави ОВОС /Оценка за въздействие върху околната среда/. Това определени Върховният административен съд, след като бе сезиран по жалба на жител на Горнослав и член на местния инициативен комитет, който се бори срещу кариерата. 

През септември 2023г. Мая Христозова и Катерина Фратева направиха опит да се конституират като страна по делото, за да изкажат несъгласието си с реализация на инвестицията, но Административният съд в Пловдив остави без уважение искането им. Мотивът – те не са заинтересована страна по казуса. С това си действие магистратите ни лишават от правото ни се защитаваме и да участваме в процеса по обжалване на подобни процедури, заявиха граждани. Освен че обжалваха определението пред ВАС, бе организиран и протест от жители на пет асеновградски села. Той бе последствие от няколко неуспешни опита да се противопоставят на инвеститорския интерес в региона чрез жалби в административните съдилища в Пловдив и София.

Протест срещу кариерите в Пловдивско - граждани въстават заради отнето право на защитаПаралелен протест по повода ще се проведе и в столицата

Върховните магистрати обаче са сметнали, че отказът гражданите да бъдат конституирани като страна по делото представлява неправилно приложение на материалния закон.

„Независимо от вида на акта, след като същият е издаден в процедура по ОВОС, заинтересованата общественост следва да бъде допусната до участие в процедурата на всеки от нейните етапи, както чрез предоставяне на достъп до информация, така и чрез осигуряване на възможност за участие в производствата по съдебно оспорване на тези актове“, се посочва в решението на ВАС.

Пояснява се, че правото на оспорване следва да се разбира не само в тесния му смисъл на лично иницииране на съдебно обжалване срещу тези актове, но и в смисъла на участие като подпомагаща органа страна.

С настоящото определение на Върховния съд обаче не се посочва, че въпросните лица имат право да обжалват концесията като цяло – каквото бе идеята на протеста. Става дума единствено за правата им да възразят срещу процедурата по ОВОС.

Екоинспецията с ключово решение за кариерата край Горнослав, върна инвеститора на стартаРИОСВ обяви загуба на правно действие на свое решение

Определението на ВАС е постановено в съответствие с националното право и международните актове, които гарантират достъпа до съд на заинтересованата общественост във всички производства, свързани с околната среда. Същевременно обаче то показва, че ВАС не е постоянен в защитата си на обществения интерес. Само да си припомним, че на противоположна позиция беше същия съд през декември месец, когато прие, че живеещите в Горнослав не могат да оспорят законосъобразността на концесията за добив на инертни материали, предоставена на същия концесионер за 35 години“, коментира правният защитник на гражданите Снежана Стефанова пред TrafficNews.

Съдът с тревожно определение! Остави без разглеждане жалбите срещу кариерата край ГорнославАко то бъде потвърдено от ВАС, съдбата на всички подобни обжалвания ще бъде предопределена, казват юристи

Тя разкри, че в момента активисти и граждани подготвят жалба до съда в Страсбург, в основата на която ще бъде засегнат проблемът с получаване на правна защита в битките срещу кариери за добив на природни богатства.