Изграждане на дублиращи водоизточници е сред краткосрочните решение на проблема с кафявата вода на Брестовица. Те ще бъдат от по-дъблок и защитен от замърсяване пласт, стана ясно днес по време на среща в областна управа. На нея присъстваха областният управител Дани Каназирева, управителят на ВиК Спартак Николов, заместник-кметът на община Родопи Владимир Маринов и Инициативният комитет на ГС „Живот за Брестовица“. На срещата бяха представени и междинните резултати от проучването на експертите от БАН, които трябва да установят причините за замърсяване на питейната вода в селото. Стана ясно също, че са направени сондажи, които установяват наличието на наднормено количество манган в трите кладенеца на село Брестовица.

Както вече съобщихме, паралелно с това ще бъде подменена вътрешната водопроводна мрежа на село Брестовица. В момента от  ВиК и община Родоп  подготвят тръжна документация за изготвяне на проекта.

Според експертите второто решение, което е в дългосрочен план, ще обхване елиминиране на причините за замърсяването, предприемане на оздравителни мероприятия, за да не се стигне и до наличието на манган в дублиращите кладенци и в съседни водоизточници за другите населени места. От направения анализ става ясно, че съществува реална опасност изсъхналите дървета, в следствие на гниещите процеси в коритото на реката, да паднат и да бъдат отнесени при високи води. Рискът е голям и те  да заседнат в тесния участък пред централата, а това да доведе до наводнение в близките населени места и ЖП моста на село Кадиево.

Както вече ви съобщихме, хидрогеоложкото проучване бе възложено то междуведомствена комисия, след като се появиха опасения, че наличието на манган във водопроводната система на село Брестовица се дължи на близостта на водното огледало на ВЕЦ Кадиево. В момента то достига в близост до вододайната зона. Липсата на отток от него е предпоставка за образуването на манган и проникването му в питейната вода. В продължение на няколко месеца е извършено и аериране, за да се трансформират мангановите частици в неразтворими. Впоследствие е монтиран и филтър, който да ги задържи, съобщи преди време за TrafficNews.bg главният инженер на ВиК Антон Гълъбов. 

В крайна сметка, експертите са установили хидроморфоложки промени в реката, настъпили в резултат на изградената МВЕЦ в  Кадиево. Оказва се, че има и нарушения при одобряване на ПУП, съобщиха от Областна управа. В случая водното огледало, навлиза в територията и на друга община, като компетентността тук за одобряването на ПУП трябва да е на Областна управа, а не съответната община. 

Какво тече от чешмите в Брестовица? Вижте резултатите от лабораторните тестовеВодата е с неприемливи мирис, вкус и цвят, твърдят от лабораторията