Проектът за Кукленско шосе, изготвен от фирмата изпълнител „Пътища АД“, е бил върнат от ЕСУТ заради предложението за велоалея и тротоарните площи, каза кметът Иван Тотев. Въпреки че поръчката беше спечелена още през пролетта, вече няколко месеца проектантите и градските власти не могат да се разберат за проекта. Кметът дори бе поставил ултиматум на фирмата да приключат по-бързо с проекта или може да се стигне до прекратяване на поръчката. Все пак почти всички пречки са изчистени, като единственият проблем е големината на тротоарите и велоалеята.

Проектантите са предложили тя да минава по пътното платно, но от Общината искат тя да е за сметка на тротоарите, които са много широки. Според градоначалника реконструкцията на пловдивския булевард ще започне в ранна проект.

Припомняме, че цялата сума по поръчката е за 5,9 млн лева. Реконструкцията обхваща цялото Кукленско шосе – от улица „Даме Груев” до землищната граница на Община Пловдив.

Кметът с ултиматум към фирмата, взела Кукленско шосе, поръчката за 6 млн. може да се прекрати„Пътища Пловдив” и „Транс консулт - 22” трябваше да направят за 10 дни проекта, минаха 3 месеца

Ремонтът ще бъде на етапи, като искането на властите е шосето да не се затваря напълно.  Предвижда се тотална реконструкция на пътната част и пешеходните зони, ново осветление, подземни комуникации, велоалеи и други.  Разплащането с фирмата ще бъде в две бюджетни години по 3 млн. лева

Пълна промяна за още две входни точки на Пловдив – идва редът на Кукленско и Рогошко ВИДЕОДо седмица представят проекта за Кукленско, нова технология на пътя изпробват към Рогош