Строежът на "Златен век" в столичния квартал се спира от днес. Строителството е прекратено по чл. 224 от Закона за устройство на територията, пише в прессъобщение на Дирекция национален строителен контрол. В съобщението се уведомява, че началникът на дирекцията арх. Иван Нестеров е издал заповед за спиране на строеж с днешна дата, която е  връчена на строителната компания "Артекс". Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок, но това не спира изпълнението й.

"За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административно-наказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.", казва се още в съобщението. 

Заповедта за спиране включва пет мотива, като четири от тях са свързани със съществени отколения в строежа. Най-същественият обаче е липсата на становище на главния архитект на София Здравко Здравков дали разрешителното за строеж още  е валидно. 

Според становището на ДНСК "Златен век", който в момента на ниво 17-и етаж, може да продължи, ако нарушенията бъдат отстранени. Най-важното условие е обаче да има писмено становище на главния архитект, че преиздаденото разрешително за строеж  още е валидно.

От инициативния комитет "Лозенец", който от самото начало се опитва да спре строежа, първоначално се опасяваха, че формулировката на ДНСК не включва изтекло разрешително. "Това не са мотивите, с които и министър Петя Аврамова се съгласи по време на срещата при премиера в Министерски съвет", обясни пред TrafficNews.bg общинският съветник и член на сдружението Войслав Тодоров. Според него тогава всички се обединили около становището, че разрешителното за "Златен век" е изтекло.

Заповедта за временното спиране на строеж до отстраняване на отклонения е гласяла същото като сегашната заповед на ДНСК. От комитета "Лозенец" се опасяват, че от "Артекс" ще отстранят нарушенията и строежът ще продължи.

Това не удовлетворява инициативния комитет "Лозенец", които водят дело срещу ДНКС и ще мислят последващи действия, закани се Тодоров. 

"Артекс" внесе възражение срещу решението за спиране на строителството на "Златен век"Това става 2 дни преди да получат заповедта за цялостно спиране на строежа