СКРИТИТЕ ПОСЛАНИЯ С КРАСИМИР КУРТЕВ : Скъпи читатели на Trafficnews, добре дошли в рубриката! В поредното издание ще ви представя, скритите послания за мистиката на съновиденията.

 

Посредством сънищата към реалността. Д-р Натаниел Клейтман, професор по психология в Чикагския университет, който започнал да се занимава с проблемите на сънищата по същото време, когато е правено сънетълкуването. За разлика от Кейси обаче, д-р Клейтман разглеждал въпроса само от физиологична гледна точка, като наблюдавал единствено физиологичните процеси, съпътстващи съня.

 Д-р Клейтман  е открил, че очите на всички хора продължават да трептят зад клепачите,'' след като не се наблюдават никакви признаци на съзнателна дейност. Именно на тази основа се градили по-нататъшните проучвания на въпроса, като впоследствие се стигнало до извода, че всеки човек сънува.

 Едгар Кейси се спира по-подробно на този въпрос. "Сънят е този период от време, когато душата оглежда това, което е извършила от единия период на сън до другия; прави сравнения, които обхващат самия живот, неговата същност. В съня всички неща стават възможни. Някой вижда, че лети в космоса или че е преследван... от много съставни части, което прави сравнение с това, което е построено от самата душа на самото тяло".

Сред тези, които носили описания на сънищата си на спящия Кейси за интерпретация, имало и няколко души с развити психически способности, дори с пророческа дарба, проявила се в сънищата им.

В книгата на „Сънищата: Език на подсъзнанието" е включена статия на Том Кларк, в която той описва резултатите от своите изследвания на 91 интерпретации на сънища на Кейси от самия него, създадени между януари 1925 г. и февруари 1940 г. В тези тълкувания се съдържат редица важни неща.

На първо място сред тях са и 11 сънища, „видени" от Кейси, докато той се намирал в състояние на изкуствено предизвикан сън, необходим за създаването на тълкувания за други хора!

Но след като около нас няма човек като Кейси, какъв шанс бихме имали да разбираме сънищата си? Нашата първа задача ще бъде да ги възприемем съзнателно. Хората, които през първата седмица твърдели, че не сънуват въобще, през 3-тата седмица описвали не само видовете сънища, предизвикани от физическото им състояние и обкръжението, но и тези, в които се срещали и психически влияния. .

Но вече следва друг проблем - след като познаваме сънищата си, как можем да разберем тяхното значение? Тук нещата стават доста по - сложни, но далеч не са неосъществими. Много от сънищата могат да се обяснят с. физически състояния (на тялото или обкръжението; също така със събития от личния живот на човека, които продължават да се развиват и насън. Вероятно повечето от сънищата спадат към тези две категории.

Трета група сънища са наситени със символизъм и за тяхното разбиране е необходимо да познаваме значението на символите. Трябва да знаем обаче, че не всеки символ има еднакво значение за всички хора - въпреки това, когато това значение се установи за даден индивид, то рядко се променя.

Намиращият се по-долу списък не е предназначен да се използва от всички, а пo - скоро смисълът му е да покаже групите символистични значения. Това са само най-универсалните символи, взети от тълкуванията на Кейси:

Вода - извор на живота, духовност, подсъзнание;

Лодка - пътуване, движение, промяна;

Експлозия - неуредици;

Огън - гняв, пречистване, разрушение;

Определен човек - означава това, което сънуващият изпитва към този човек;

Дрехи - начин, по който сънуващият бива възприеман от околните;

Животни - представляват фази от живота, зависимост от които човек има различно отношение към видените животни.

В тази област трябва да се вземат особено под внимание универсалната, историческата и расовата страна на нещата. Например, бикът, безполовата човешка фигура, лъвът и соколът за много хора могат да символизират 4-те долни жизнени центъра на тялото - сексуалните жлези, клетките на Лидиг, адреналите и тимуса в дадената последователност. Змията е символ и на мъдростта и на сексуалността. Когато се покачва към по-високите центрове в главата, тя е символ на мъдростта.

 Риба - Христос, християнски, духовна храна;

 Мъртви листа - телесна слабост;

 Кал, тиня, гъсти бурени - това, което трябва да се изчисти;

 Голота - отворен за критика, на показ;

 Този списък би могъл да послужи само като изходна позиция. Човекът, който няколко пъти записва сънищата си, ще забележи конкретизиране на символите. Много от тях ще се появят по такъв начин, че значението им бързо ще бъде разбрано - така че всеки може да си състави собствен списък.

Дори и да не последва съветите ни, всеки човек може да се опита да се вслуша в това, което му казва подсъзнанието - посредством езика на сънищата.

Именно сънищата са нашият естествен и здрав мост към тази част от съзнанието, която не се проявява явно в делничния живот. Те могат да ни кажат много за нашите емоции, физическото ни здраве, способностите и неуспехите, и дори след по-дълга и упорита практика - много важни неща за психическите и духовни характеристики на същността ни.