Община Пловдив изкарва 163 имота за продажба, става ясно от Годишната програма за разпореждане с имоти общинска собственост. Това е с близо 200 имота по-малко отколкото програмата на Община Пловдив през 2019 година.

 От тях 87 са общински апартаменти, които ще се продадат на наематели, а 76 терена ще бъдат дадени на собствениците на сградите или чрез търгове.  От общинските терени 32 ще бъдат продадени на собственици на сграда, които са построени върху тях с право ползване. Така на практика имотите, които могат да бъдат изкарани на търг са 44.

Друг любопитен факт е, че за първи път разходите за закупуването на имоти ще са повече от приходите от продажба.  В програмата е записано, че Община Пловдив очаква 900 хил. лева от наематели, а 1,3 млн. лева от продажба на общински апартаменти. 1 млн. лева пък са очакваните приходи от продажба чрез търгове. Общата сума е 3,2 млн. лева, а към тях от градската администрация очакват приход от 771 лева от концесионни договори.

От другата стана градската администрация ще похарчи 5,6 млн. лева за закупуването на имоти. 3,9 млн. лева от тази сума е за отчуждаване на терени, нужни за реализация на инфраструктурни проекти, а за друго придобиване сумата е 1,7 млн. лева. Така само от разпореждането с общински имоти ще лъсне 1,5 млн. лева дефицит, който трябва да бъде компенсиран с други приходи от бюджета.

Имотите, които иска да купи Община Пловдив са площадното пространство до кино „Фламинго“, както и 11-те декара на частния английски фонд край Гребната база за изграждането на дублиращ канал.

Пловдивски реститути получиха 100 000 лева, пешеходци минавали през парцела им СНИМКИОбщината ще преговаря за купуването на частния площад до бившето кино Фламинго

Община Пловдив купува терен от 11,5 дка за 1,3 млн. лева, нужен за Втория гребен каналПарите на английския фонд ще бъдат платени на два транша

Най-много терени за продажба са заложени в индустриалната зона на район „Тракия”, като там е и най-големият парцел вкаран в програмата, с площ от  78 670 кв.м.

Още през 2016 година градските власти наложиха възбрана за продаване на общински имоти за жилищни нужди в района заради презастрояването през последните години. Поради това акцентът пада към продажбата на промишлени парцели.

Още 15 имота в „Индустриална зона – Тракия” попадат в графата за продажба, а големината им е между 1000 и 10 000 кв.м.  Огромният парцел от 80 декара се намира в самия край на промишлената зона на улица „Недялка Шилева”. Въпреки че в момента там е поляна, в кадастъра е записано, че имотът е с предназначение за производство и складова дейност.

Друг голям терен, който е заложен за продажба чрез търг са 5-те декара зад мол „Пловдив“, който е отреден за училище. Продажбата на имота няколко пъти бе вкарана в Общинския съвет, като дори се тръгна към разделяна на имота. В крайна сметка решението бе отложено.

Отложиха търга за имот от 5 дка край мол Пловдив, предвиден за училищеЧакат инвеститорите от частно училище „Класик" да представят проекта си

Други големи общински терени в Пловдив не се предвиждат за продажба през следващата година. В районите на града са заложени парцели между 300 и 1000 кв.м, които могат да бъдат закупени чрез търг.

Не всички имоти, които са вкарани в програмата обаче ще бъдат продадени. За всеки един от имотите трябва да се вземе самостоятелно решение от Общинския съвет, който да определи цена, а след това да се насрочи и търг.