Първото впечатление често е измамно, но от това не може да се избяга. Какво мислите, когато видите непознат. Първите минути на срещата са достатъчни, до можете да изкажете някакво впечатление. Между другото, това няма да говори за човека, който описвате, а за вас! Днес ви предлагаме да погледнете картинката и да определите, кои от тези жени са са омъжени.

Ако изберете №1, понякога не се отнасяте сериозно към връзката си. Не смятате ли, че животът на човек може да бъде само една любов завинаги. Понякога чувствате страхотно удоволствие от самотата. Ако, обаче намерите „най-подходящия“, ще бъдете готови да се промените за него.

Ако изберете №2, семейните ценности за вас на първо място. Можете почитате традицията и сте готови да направите много за благосъстоянието на своите близки. Вие винаги сте се опитвали да създададете в дома семейно гнездо, където удоволствието да се върне след натоварен ден. Вие сте една богата жена!

Ако изберете №3, често правите прибързани заключения. Някои може да ви обвини в мислене в стила на клишетата и стереотипите. Става така, че казвате, или правите нещо, а след това започвате да съжалявате. Ако това състояние на нещата не е за вас, вие трябва да работите върху вашия характер.

Ако изберете №4, смятате, че една жена трябва да бъде самодостатъчна и независима от мъжа си. Тя е тази теория и практика, която вие със сигурност ще се опитате да приложите на практика! Вие не следвате старите канони, защото предпочитате съвременни вариации на отношенията между партньорите. Не смятате, че някой трябва да има доминираща роля в отношенията, защото трябва да има по-голямо равенство на двете страни.

Както можете да видите, в този тест няма правилен отговор, но тези възможности могат да ни помогнат да се направи един много кратък психологически профил на вас самите. 

Източник: За жената