При днешните ремонтни дейности не са пробивани дупки по фасадата на Ректората на Софийския университет. Това заявиха в позицията си от Алма Матер. В становището се казва още, че се е предвиждало единствено премахване на старите климатични тела, които от години са трън в очите на минувачи и повод за медийни публикации. От ръководството твърдят, че не са нарушили законовите разпоредби.

Припомняме, че по-рано днес министърът на културата назначи проверка намясто по повод нерегламентирани ремонтни дейности. До момента е установено, че няма съгласуван проект с министерството за каквито и да е било дейности по фасадата на сградата, която е паментик на културата. 

Боил Банов за пробитата фасада на СУ: Някои институции считат, че са над закона!Няма съгласуван проект за подмяна на климатиците в Алма Матер

Публикуваме позицията на ръководството на Алма Матер без редакторска намеса:

Сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е архитектурен, исторически и художествен паметник на културата от национално значение, както и една от най-значимите сгради в архитектурно отношение в страната.

През последните години ръководството на Университета полага огромни усилия по консервацията и реставрацията на сградата, с цел опазването на статута й като значим архитектурен паметник от национално значение, съблюдавайки и спазвайки всички действащи и относими закони и наредби.

В тази връзка Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ежегодно изготвя план за неотложни дейности за поддръжка и консервация на сградите паметници на културата, стопанисвани от Университета.

При изготвянето на плана за настоящата година се установи, че през последните 30 години по фасадите на сградата на Ректората са поставени голям брой климатични тела, включително техните съпътстващи елементи тръби, кабели и други. Несиметрично разположените климатични тела и други елементи по фасадите на сградата неведнъж са будили възмущението на граждани и институции.

Във връзка с това беше взето решението за премахване на всички климатични тела от фасада на сградата и подмяна на съществуващите тръбни трасета. При подмяната не са пробивани нови дупки във фасадата.

След завършване на подмяната, фасадата ще бъде освободена от всички външни климатични тела и ще останат единствено тръбните трасета, като новите тръбни трасета ще бъдат в цвета на съществуващата фасада.

Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството на територията не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение на строеж за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби. По същия начин чл. 83 и чл. 83а от Закона за културното наследство изискват съгласуване за консервация, реставрация, надстрояване, ремонти и преустройства, укрепителни работи и т. н., но не и за монтаж на инсталации и съоръжения, още повече, че в случая става дума не за мотаж, а за демонтаж на инсталации и съоръжения и подмяна на тръбните трасета.

Ето как е изглеждала фасадата до момента: