"Който пее, зло не мисли" гласи популярна българска поговорка. Пеенето обаче не само прогонва лошите мисли, но може и да лекува. Учениците от курса „Антропософска терапия чрез пеене“ ще покажат това чрез концерта си "Пеещия човек" на 30 март от 18 часа в кино- театър "Влайкова" в София. 

Антропософската терапията чрез пеене е направление от Антропософската медицина. Неин създател е оперната певица Валборг Вербег Свердстрьом, която под ръководството на Рудолф Щайнер задълбочено изследва и разкрива света на тоновете. Основата, върху която терапията израства е „Школата за разкриване на гласа“, която тази година навършва своите 100г.

Терапията укрепва жизненото тяло на човека, събужда естествените целебни сили, които всеки един от нас носи, среща ни с вътрешното ни същество и е едно мощно средство за трансформация. Работи се лечебно с човека в неговата цялост на взаимодействие на 12-те човешки сетива, троичността– мислене, чувстване и воля, четирите тела – физическо, етерно, астрално и Аз-а на човека. Гласът и житейската история на всеки човек са толкова уникални, колкото и пръстовите отпечатъци. Гласът е този, който ни свързва с вродените творчески сили. Така практически се придобиват нови и задълбочени възможности за възприемане на нашето тяло, душа, дух и връзката ни с космическите сили и здраве на всички нива. Певческите упражнения стоят самостоятелно като духовна, медитативна и лечебна практика сами по себе си. Те разширяват нашата връзка със света на тоновете и звуците и ни свързват отново с универсалния звуков поток.

Защо пеещия човек? Защо е толкова важно пеенето? Защо е полезно и здравословно за всеки човек да пее, независимо от възраст и определения като – „не мога“ и „това не  е за мен“?

Понякога отговорите на въпросите не идват в обясненията, а с преживяването.

За деца под 10 години  входът е свободен!

Събраните средства ще бъдат в подкрепа на приключващото тази година дългогодишно обучение по „Антропософска терапия чрез пеене“ в България с водещ лектор Теодорос Ригас.