Върховен Касационен съд върна за ново разглеждане делото срещу пловдивския адвокат Владир Елдъров, обвинен в подбудителство,  опит за убийство, 4 палежа и унищожаване на чуждо имущество и съучастниците му. На 21 януари 2019 година пловдивският Апелативен съд потвърди изцяло присъдите, издадени от Окръжен съд. Присъдите, постановени на първа инстанция бяха 7 години и 6 месеца затвор  за Владимир Елдъров, обвинен в подбудителство за опит за убийство, 4 палежа и унищожаване на чуждо имущество и 7 години за  съучастника му Радослав Керанов.  Мартин Поптолев бе осъден на 7 години и половина лишаване от свобода, Светлин Спасов на 6 години, присъдата на Петьо Пенев е 4 години, също колкото и на Милко Доевски, бе осъден на 4 години.  Валери Бодуров бе обявен за невинен. 

В последствие осъдените и техните защитните са обжалвали присъдите си, като настояват касационният съд да ги обяви за невинни или да върне делото за второ разглеждане. 10 месеца след като делото е обявено за решаване в публично заседание, Второ наказателно отделение на ВКС с председател Галина Тонева отменя решението на Апелативен съд и връща делото за ново разглеждане на съответната инстанция.

Как и кога ще се случи това все още не е ясно. При предишното разглеждане на делото 11 апелативни съдии в Пловдив си направиха отвод, използвайки различни мотиви. В крайна сметка бе сформиран състав начело с председателя на Апелативен съд Магдалина Иванова. Той потвърди присъдите на първа инстанция.

Вероятността това да се случи отново е много голяма и делото може да бъде прехвърлено на друг апелативен район.

Мотивите, с които ВКС  връща делото са, че според тях не е направена „всеобхватна оценка на доказателствата,  като съмненията на защитата за оказан психологически натиск върху подсъдимите Поптолев и Спасов на досъдебното в периода от задържането им на 14.01.2015 г. до депозиране на обяснения пред съдия на 30.01.2015 г., са били отхвърлени с крайно неубедителни и дори несъстоятелни мотиви”.

 Така, една страна въззивният съд е приел че няма от кой друг освен от Елдъров и Керанов подсъдимите Поптолев и Спасов  да са узнали за някои специфични факти за пострадалите и тяхното имущество, за които са споменали в обясненията си и затова следва да им се довери. От друга страна обаче, съвсем изрично е констатирал, че същите двама подсъдими са били извеждани от арестните помещения за продължителни периоди от време  без с тях да са извършвни процесуални действия, подминавайки без особено внимание информацията, че всъщност тогава с тях са провеждали беседи оперативни работници от Криминална полиция и това е ставало без уведомяване на защитниците им, констатира съставът.

Без особено внимание е подминато и възражението на защитата за настаняването им в една килия в различни периоди от време, за да съгласуват своите позиции по делото, пише в мотивите.

Според касационните съдии с  този подход въззивният съд освен, че е пренебрегнал важни обстоятелства, които имат значение при преценката за достоверност и надежност на обясненията на тези двама подсъдими, то и е легитимирал като позволена една дейност врамките на вече започналото разследване, в която изпълнението на задачи от оперативни работници  нямат място.

В този смисъл, дали в действителност те са били „обработвани“, за да уличат подсъдимите е без особено значение, след като органите на досъдебното производство не са представили убедителни аргументи за извеждането на посочените подсъдими и провеждането на срещи с оперативните работници. Същото важи и за устройването на срещи на подсъдимите с пострадали.  

ВКС също така сочи , че признанията на подсъдимите се подкрепят с недопустими доказателствени средства – показанията на оперативни работници от Криминална.

В българския НПК ясно са очертани правилата за това по какъв начин се установяват доказателствата в процеса и кой е компетентния орган, пред който това може да бъде сторено Съвсем ясно е и че не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и реда на НПК . Опитът за заобикаляне на установения в НПК процесуален регламент за депозиране както на обяснения , така и на свидетелски показания, води до неглижиране на основни процесуални права и непоправими последици за справедливостта на наказателното производство, пишат в мотивите си магистратите.

ВКС смятат, че Апелативният съд не е  извършил задълбочена и прецизна проверка на допустимостта, надеждността и достоверността на източниците  на информация и  е основал решаващите си изводи и  заключения върху тях.

И Апелативен съд призна за виновни Владимир Елдъров и съучастниците му7 години и половина ще прекара адвокатът зад решетките

 

Делото срещу Владимир Елдъров - справедливост или поръчка? Днес той застава пред Апелативен съдАдвокатът обжалва присъдата си от 7години и половина

Майката на осъдения адвокат Елдъров: Той е невинен! Прокуратурата изпълни корпоративна поръчка ВИДЕОАдвокатите ще обжалват присъдите и арестите на шестимата осъдени