В годината, в която жена оглави Европейската комисия - германката Урсула фон дер Лайен, а начело на Международния валутен борд се очаква да застане българката Кристалина Георгиева, Медицинският университет в Пловдив за първи път има шанса ректор да стане жена. За поста се кандидатира досегашният зам.-ректор проф. д-р Мариана Мурджева. Коя е тя и какво да очакваме от нея, ако поеме ръководството на един от най-престижните университети у нас? 

Проф. д-р Мариана Мурджева е завършила Гимназия с преподаване на английски език в  Пловдив, а после и МУ-Пловдив, специалност медицина. Има две специалности - по микробиология и клинична имунология. Специализирала е в Лондон, Тюбинген, Будапеща, Наймиген. Зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност в Университета два мандата. Ръководител на Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив и началник на Лабораторията по микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив. Преподава на български и англоезични студенти в МУ-Пловдив.

Обучава специализанти и докторанти. Участва в държавни изпитни комисии за специалност по микробиология и клинична имунология. Зам.-председател е на Българската асоциация по клинична микробиология и председател на Експертния съвет по клинична имунология при МЗ. Има над 200 научни публикации, над 400 цитирания, 2 патента,  съавторство в 15 учебни помагала, учебници и монографии, както и участия като ръководител, координатор и изпълнител на повече от 40 научни проекта с национално и международно финансиране. Номинирана от БЛС за лекар на годината (2013). 

-Проф. Мурджева, сочена сте за първата жена, която има реален шанс да стане ректор в над 70-годишната история на Медицински университет-Пловдив. Защо решихте да се кандидатирате за поста?

-Имам 16-годишен опит в академичното управление, от които 8 години като зам.-ректор по възлов ресор в МУ-Пловдив – международно сътрудничество и проектна дейност. Била съм зам.-председател на Общо събрание и  зам.-декан на факултет. Познавам детайлно основните дейности в Университета и тяхното управление, включително учебната и научно-изследователската работа.  Убедена съм, че постиженията, които имаме в Университета, трябва да бъдат съхранени и доразвити в името на академичността. 

-Преимущество или недостатък е това, че жена е кандидат за най-високия пост в Университета?

-Качествата на един ръководител не се определят от пола. Историята познава примери, а и в съвремието ни има такива, когато жени поемат възлови функции и длъжности в управлението на много организации – научни, учебни, бизнес, политически и др. И се справят много добре. 

-Дълги години ръководите катедрата по “Микробиология и имунология” на МУ-Пловдив и два мандата сте заместник-ректор. Чувствате ли се подготвена да поемете управлението на университета?

-Да, считам, че имам необходимата подготовка. Освен двата мандата като зам.-ректор, осем години ръководя катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив и 9 години – Лабораторията по микробиология и имунология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив. Познавам не само университетската дейност, но и проблемите в здравеопазването. Благодарение на усилията на нашия екип и академичния състав МУ-Пловдив е вече разпознаваема академична структура не само на национално ниво, но и в чужбина. Познаването на спецификата на Университета и постиженията му в научен и образователен аспект са от особено значение за успеха в развитието и интегрирането с Европейските университети и директиви за образование. 

-Кои са успехите, с които се гордеете във Вашата кариера?

-Гордея се с множеството качествени млади лекари, които са се обучавали в МУ-Пловдив. Някои от тях са мои специализанти и докторанти по микробиология и имунология, които се реализираха  у нас и в чужбина. Радвам се, че повечето останаха в България, а част от тях работят като асистенти и дори доценти в МУ-Пловдив.

Като заместник-ректор съм удовлетворена от привлечените  чуждестранни учени, с които работим, подпомагане на разрастването на научната дейност в университета, финансираните проекти  на национално и международно ниво над 30 млн. лева и множеството изградени контакти с национални и чужди партньори. Създадохме уникални научни инфраструктури с модерна апаратура, подобрихме значително сградния фонд и инвестирахме в кариерното израстване на преподавателите и учените, осигурихме финансовото им обезпечаване с достойно възнаграждение.

Въведохме регламенти за подпомагане разпространението на научните резултати на десетки учени в научни форуми у нас и чужбина.  Едно от най-големите ни постижения е Научно-изследователският институт като основно звено на МУ - Пловдив. Той се одобри чрез Постановление на МС и ще обедини приоритетните научни направление в МУ-Пловдив с разработване на собствена тематика и междудисциплинарни екипи.

Подкрепяхме непрестанно участията на студенти – наш приоритет,  в спортни, научни, културни прояви на национално и международно ниво. Цялата ни дейност се отличаваше с  прозрачност, публичност и детайлна информация за всяка планирана и проведена инициатива и досега данни могат да бъдат открити както на сайта на Университета, така и в електронните медии.

Като лекар, работещ в областта на клиничната микробиология и имунология, се радвам, че с колегите ми изградихме съвременни диагностични и изследователски лаборатории, които не отстъпват по оборудване и компетенции на персонала на най-добрите у нас и в  Европа.

Като учен - имам значителен брой научни публикации в престижни списания, цитирания, учебни помагала, научни проекти и дори патенти.  И най-главното - последователи от млади вдъхновени учени, с които работя не само в нашата катедра, но и  с други колективи на МУ-Пловдив, както и с български и чуждестранни университети. 

-Къде се намира Медицински университет-Пловдив на картата на света и как гледат учените от други държави на него?

-В много европейски университети, а и в някои извън Европа (Израел, Русия, Казахстан, САЩ, Колумбия)  имаме сериозни партньори. Работим с партньорски организации от други страни по обмен на студенти и преподаватели, както и по съвместни научни проучвания. Най-сериозните ни контакти с европейски  и някои не-европейски университети са по програма Еразъм. Желан партньор сме и за изпълнение на някои научни проекти в областта на медицината и фармацията, един от които е Центърът за компетентност по персонализирана медицина, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

-На фона на демографската криза петима се борят за място в МУ-Пловдив по време на кандидатстудентската кампания. На какво се дължи това?

-И тази година кандидат-студентската кампания премина много добре. Повишено качество на образованието, вдъхновяващи преподаватели, възможности за кръжочна и научна дейност в някои катедри, нови академични инфраструктури, които се построиха, вкл. и Симулационният тренировъчен център, ни правят притегателен университет за много кандидат-студенти от страната, а и от чужбина. Не на последно място МУ-Пловдив дава възможност и за извънаудиторна дейност на студентите – участие в хор, танцов ансамбъл, спортни прояви. 

-Какво бихте желала да промените, ако бъдете избрана за ректор?

-Бих искала да запазя придобивките през годините, а те са значителни в образователен, научен и дори финансов аспект. Сегашното ръководство на МУ-Пловдив в продължение на два мандата постигна значителен осезаем напредък в развитието на ВУЗ-а, който се признава и от външни оценители. Бих искала да надградя качеството на обучението и научите постижения, да привлечем повече студенти в социалния живот на университета, така че МУ-Пловдив да бъде разпознат още по-убедително като модерен европейски университет. Не мисля обаче, че резките промени и много амбициозната управленска програма в един утвърден университет с традиции в академичната дейност като нашия ще бъдат желани. Стабилност, непрекъсната постепенност в надграждането и толерантност във взаимоотношенията са основните приоритетни модели на управление, които бих следвала. 

-Как протича кампанията за избор на ректор в МУ-Пловдив?

-Аз водя позитивна кампания, без нападки и интриги. Убедена съм , че това е правилният, достоен и академичен подход. Както и че има достатъчно разумни хора в МУ-Пловдив, които ще го оценят. За съжаление негативната кампания от други групи е вече налице и предизборният сценарий от преди четири години се повтаря в още по-брутална форма.  

Искам да припомня, че тогава той не беше печеливш за инициаторите му. Сега, освен появилите се наскоро някои медийни нападки срещу сегашното ръководство и заплахи до мен чрез трети лица, се стигна и до  груба физическа разправа с децата в нашето семейство, гарнирана с интриги, поругаване, побой. Това няма да ме спре, а още повече ме мотивира да се стремя в МУ-Пловдив да се създава комфортна работна среда, без напрежение, инсинуации и заплахи. За да могат преподаватели, учени и студенти да се развиват нормално, да творят удовлетворено. Другото е несъвместимо с човешките ценности. 

-На кого разчитате за подкрепа?

-На хората – учени, преподаватели и студенти, които искат развитието на университета да продължи, да има устойчивост на постиженията.  На тези, за които Доброто в живота и на работното място е кауза. Вярвам, че те съставляват основното академично ядро, което ще милее за МУ-Пловдив и през следващия мандат.