Сбърка ли водач регистрационния си номер при закупуването на електронен винетен стикер, той няма как да получи заплатената сума обратно и губи тези пари. Това стана ясно след сигнали на граждани за нови проблеми със системата за е-винетка.

Около 150 жалби на граждани са подадени от граждани при продадени от пътната агенция 1,5 млн. такси.

За сгрешени по вина на потребителя символи от регистрационния номер на превозното средство суми не се възстановяват от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Отговорността за правилното деклариране на регистрационния номер на превозното средство е на потребителите.

Най-често водачите въвеждат грешно регистрационния си номер, като например въвеждат SV вместо СВ или V вместо В.

Впоследствие се оказва, че нямат валидни винетни такси, заплатени реално, а парите са преведени на АПИ. Често се бъркат цифри или други букви от номерата.

Според ръководителя на отдел "Информационно обслужване" в Националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов, законодателят ясно е постановил, че отговорност за въвеждането на грешни данни на машините за самообслужване при таксуване на електронна винетка носи потребителят.

По регламент регистрационните номера в България са с букви, които могат да бъдат намерени и на латиница, затова въвеждането, независимо дали е на кирилица или на латиница, трябва да съответства на буквения израз на регистрационния номер. Системата обаче не може да проследи валидността на номера.

Продадени: Над 1,3 млн. винетки, а парите от тях – над 104 млн. лв.!Те ще бъдат похарчени за рехабилитацията и строителството на пътища

"Такъв номер теоретично би могъл да съществува. Включително би могъл да съществува номер и от 6 цифри. Както и сме виждали по пътищата и други интересни номера, които съществуват. Защо обаче потребителят няма възможност да върне сумата пари, ако е сгрешил при закупуването на винетка, както би трябвало да се случи с всяка стока и услуга в рамките на ЕС? Защото това, което заплаща потребителят не е стока и не е услуга, а държавна такса", настоява Асенов пред "Монитор".

Според него не трябвало в управлението да има човек с правомощия да редактира данни, защото същият можел утре да започне да злоупотребява с правомощията си.

В Националното ТОЛ управление е създадена работна група, която анализира всички подадени сигнали. Следва в 3-месечен срок групата да обобщи ефективността на системата. След това ще предложат на законодателя евентуални решения. Признават, че ако има пропуск, той не е във функционалността на системата, която стриктно следи разписаното в закона.

Отстранени са техническите проблеми с купуването на е-винеткиСкандалът, който струва 4 уволнения в АПИ, продължи и днес...