Около 72 000 птици ще бъдат принудително умъртвени по хуманен начин заради откритото огнище на птичи грип в града. Това стана ясно след проведената спешна среща на Общинската епизоотична комисия в Община Асеновград.

„Предприели сме всички необходими мерки за ограничаване разпространението на заразата. Зоната, в която са пребивавали птиците, ще бъде механично почистена и многократно дезинфекцирана. Същото ще се извърши в помещенията, на оборудването и транспортните средства, както и на дворовете и улиците в и около птицевъдния обект”, съобщиха от общината. Собствениците на животните ще бъдат обезщетени.

По време на заседанието се взе решение за случая да бъдат уведомени и да предприемат съответните мерки всички кметове на населени места в общината. Те следва да информират собствениците на птицеферми, ферми за патици и други видове птици. Със заповед на кмета на община Асеновград д-р Христо Грудев ще бъде забранена търговията с живи птици, птиче месо, яйца и други пилешки продукти на територията на животинския и общинските пазари.

Определена е 3-километрова предпазна зона около животновъдния обект, в който е открито огнището. В нея влизат следните населени места: Асеновград и село Боянци; село Моминско. В 10-километровата наблюдаваната зона влизат: Крумово и Ягодово, Садово, Болярци, Катуница, Караджово, Кочево, Куклен, Руен, Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава, Лясково.

В тези 2 зони е определено търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птичи месо и яйца за човешка консумация ще се извършва само и единствено при стриктно спазване на мерките, посочени в заповед №РД11-493/17.02.20 г. Забранено е организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици, както и разселване на птици за подобряване на дивечовия запас.

Откриха ново огнище на птичи грип в АсеновградИнфекцията е установена в хале с 28 531 птици