Две обществени поръчки, отмяна от КЗК и решение на ВАС – целият този път измина новата детска градина на улица „Богомил” в преходните 12 месеца. В крайна сметка добрата новина е, че сагата приключи, а Община Пловдив ще подпише договор за изпълнението.

Зам.-кметът по строителството Пламен Райчев заяви, че има решение на Върховния административен съд, с което се отменя решението на КЗК за забавачката. Така всички пречки са изгладени и те могат да започнат дейностите.

Още през началото на 2019-а  градските власти пуснаха обществена поръчка за забавачката по ОП „Региони в растеж”,  като първо гръмна скандала с невъзможно краткия срок за изпълнението й.

Най- озадачаващата част бе, че изпълнителят ще трябва да построи изцяло забавачката за 80 дни върху пуст терен. Тя трябва да бъде на площ от 2,6 дка, а средствата от 1,75 млн. лева без ДДС са предвидени по европроекта "Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив".

В резултат на странните изисквания от възложителя в лицето на Общината, нито една от големите строителни компании не се яви на процедурата, а след това тя бе прекратена.

Така, за да може Община Пловдив да избере час по-скоро изпълнител на обекта, за да не изпусне европейското финансиране, на практика още повече забави проекта.

Последва нова поръчка, на която се явиха четири компании. „Саграда” ООД, „Запрянови – 03”, консорциум ДГ „Богомил” и „Астрал инженеринг”. Тя бе с по-разумен срок на изпълнение от 290 дни, а парите – 2 млн. лева без ДДС.

Комисията отстрани трите компании и така поръчката бе дадена на „Саграда” ООД.  Една от другите компании обаче е обжалвала избора на изпълнител през КЗК . Асеновградската компания „Запрянови – 03” са написали дълга жалба до Комисията по защита на конкуренцията, която е била уважена по регулативния орган. Последва и решение на ВАС, с което бе отменена заповедта на КЗК.

Забавачката в „Гладно поле” трябва да бъде  класическо изпълнение  – четири групи, двор за игра с определените детски съоръжения, самостоятелна кухня, басейн и физкултурен салон, както и изградена соларна система за електричество и нагряване на водата. 

Тази година ще започне строителство на още три детски градини. В момента има поръчки за новата градина на бул. „Александър Стамболийски”, която е за 4 млн. лева и ще бъде за 8 групи.

По ОП „Региони в растеж” ще бъде изградена нова сграда на ДГ „Каменица”, както и пристройка на забавачката в „Южен” – „Зорница” за 5 групи.

Нов провал за изграждането на нова детска градина в Пловдив с пари от Европа, средствата – под въпросКЗК отмени обществената поръчка за новата забавачка на улица „Богомил”

Очакван крах на Община Пловдив в опита й да построи нова забавачка за 80 дни с 2 млн. леваПрекратиха процедурите за детската градина на улица „Богомил” с пари от Европа