Езикова гимназия "Иван Вазов" в Пловдив става първото референтно училище на Google за България и целия регион. Новината съобщи лично мениджърът на компанията Дийн Стоукс, който отговаря за внедряването на образователни приложения "G Suite" на в Европа, Близкия Изток и Африка.  

Днес Пловдив ще бъде домакин на националната конференция "Училища в Облака", на която ще бъдат обсъждани добри практики за обучението на учители и съответно на ученици за работа с иновативните продукти за класна стая "G Suite" и прилагането на облачните услуги в образователния процес.

Всъщност платформата на Google дава възможност за пренос на учебния процес изцяло върху дигитални устройства, като информацията се съхранява в облачно пространство. 

"Пловдив е лидер във въвеждането на технологии и иновации в образователния процес. Ние сме единственият град, в който има 100% свързаност на облачните технологии във всички 52 училища. От 2016 година работим много активно за налагане на безхартиено обучение - не само по отношение на грижа околната среда, но и за налагена на едно по-високо ниво на преподаване и получаване на знания. Надяваме се да дадем добър пример", посочи кметът на Пловдив Иван Тотев.

Почти 15% или около 450 учители в Община Пловдив са преминали поне веднъж обучение за работа с облачни технологии, обясни зам.-кметът Стефан Стоянов. Преди няколко месеци в ЕГ "Иван Вазов" беше стартиран пилотен проект, в който 8 "ж" клас премина изцяло към обучение в облачното пространство на дигитални устройства Chromebook по модела “1:1 - устройство за всеки ученик” за обучението на един клас

От пет години езиковата гимназия внедрява дигитализация на учебния процес чрез продуктите на Google и това стои в основата на избора им за референтно училище. В световен мащаб Google има около 400 референтни училища. Няма строги изисквания, на които трябва да отговаря едно школо, за да бъде включено в мрежата от училища на Google, по-скоро се разглежда личната история и влиянието на технологиите върху образователния процес, посочи Дийн Стоукс.

"Благодаря на подкрепата на родителите, които направиха също възможно внедряването на технологията в училището ни", заяви директорът на ЕГ "Иван Вазов" Вихра Ерамян.

Директорката обясни, че се надява да бъдат закупени все повече устройства Chromebook за обучение на възпитаниците. Това, което отличава дигиталните устройства е, че те предоставят сигурна среда, която се контролира изцяло от училището. Така достъпът до социалните мрежи от устройствата на учениците в Руската гимназия е забранен. Данните на възпитаниците пък са криптирани и са собственост само на училището, в което се генерират. 

От началото на следващата учебна година в седем различни училища в Пловдив в по една паралелка ще премине изцяло на обучение на G Suite на Google с Chromebook. Иновативното обучение ще бъде въведено в средно училище "Св. св. Кирил и Методий", СУ "Черноризец Храбър", ОУ "Яне Сандански", ОУ "Екзарх Антим Първи", ОУ "Димитър Талев", Професионалната гимназия по хранителни технологии, като проектът ще продължи и в ЕГ "Иван Вазов". Към момента в класните стаи в града се употребяват 150 Chromebook устройства. 

"Близо 200 хиляди лева се инвестират в техническа инфраструктура в Пловдив в момента. Над 150 устройства Chromebook ще бъдат съфинансирани от Община Пловдив като се надяваме инициативата да бъде подета и от училища, родители и частни партньори. Най-успешните модели в световен план е точно такъв модел на съфинансиране от различни източници", посочи Стоянов. 

 

Класните стаи в ЕГ "Иван Вазов" – дигитални, трансформират учебниците в облациЗа първи път цяла паралелка от Пловдив ще учи с Chromebook