Българската агенция по безопасност на храните обяви огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в Черногорово, област Хасково.

Причинителят на болестта е установен в птицевъден обект за отглеждане на кокошки-носачки в Черногорово. В животновъдния обект се отглеждат около 40 000 бр. птици. Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в
която попадат селата Черногорово, Брод и Воден.

Определена е и 10-километрова наблюдавана зона: град Димитровград, както и селата Бряст, Радиево, Голямо Асеново, Долно Белево, Златополе, Райново, Крепост, Александрово, Нова Надежда и Узунджово.

С цел ограничаване на заболяването и за да не се допускане неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

От БАБХ напомнят, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.