Организации с призив към работодателите - да наемат бежанци за свои работници. Така безработните у нас ще могат да запълнят секторите с дефицит на кадри.

2023 година показва най-голям брой лица потърсили закрила у нас за последните десет години - общо 22 518 души. За същия период, данните показват, че най-много са били мигранти от Сирия и Афганистан.

Това се променя след като започва войната в Украйна – за две години у нас временна закрила са получили близо 175 хиляди украинци.

През 2023 г. в бюрата по труда са кандидатствали над 1 950 бежанци, като близо 1 400 от тях са били наети. Голяма част обаче срещат трудности при намирането на работа.

Ахия Хомси казва, че е от първите сирийски бежанци у нас. Влиза в страната ни през 2013 г. Близо 10 години е бежанец, но днес има българско гражданство. „Осем години работих напразно”, обяснява Мохамед Ахия Хомси.

Според него основни проблеми при намирането на работа на бежанците у нас са, че никой не ги запознава с правилата на системата, както и с ниското заплащане, въпреки уменията. „Да научим правилата е по-важно от езика. Аз разбрах за внасянето на осигуровки, например, след осем години. В началото никой не ми обясни”, посочва той.

Основна бариера за бежанците от Близкия Изток е езикът, който за украинците е значително по-лесен за усвояване. „Украинците определено лесно навлизат в работния процес. Част от тях са с български корени има такива, които са бесарабски българи”, казва собственикът на хотели Преслав Луканов.

„Украинците са бежанци, и сирийците са бежанци. Трябва да бъдат наравно, но хората гледат на сирийците по съвсем друг начин”, подчертава Ахия Хомси.

За да имат равен шанс, Фондацията за достъп до права и Агенцията за бежанците на ООН насърчават работодателите да дадат възможност за работа на потърсилите закрила у нас.

„Голяма част от тях посочват, че градът няма значение. Тоест те са готови да работят само им трябва свързване с работодателя. Платформата е само от 2-3 дни, така, че тепърва предстои да достигнем до повече работодатели”, съобщава координаторът на платформата за заетост към ФАР Мария Нецова.

В търсене на работа към платформата се обръщат над 300 бежанци. Част от които с умения в IT сектора, правото и медицината, пише Нова.