Градската администрация сериозно е преработила Годишната програма за разпореждане с имоти общинска собственост, която ще бъде гласувана на общинската сесия на 11 февруари.  В качената програма на сайта на Община Пловдив бяха заложени скромните 1  млн. лева от продажба на общински имоти,  което изненада мнозина. С новите промени обаче се очаква приходът в хазната да се увеличи с два милиона. Според оценките на имотите, които са вкарани в програмата  тази сума е  дори твърде занижена.

Може би най-скъпият имот, който е изкаран на тезгяха е Лозенец с 1173 кв.м. Любопитното е, че имотът е вкаран в програмата „по предложение на граждани”.  Теренът се намира на метри от морето в центъра на курорта, където са едни от най-скъпите имоти. Той е бил отреден, за да може Общината да си направи почивна база. И до този момент обаче това не се е случило, а вместо това с продажбата му ще се попълва хазната.

Друг имот, който вероятно ще събуди интерес сред мнозина в Пловдив, е къща в суперцентъра на града. Той се намира на ул. „Велико Търново” 7, точно зад къщата на Българския лекарски съюз.Теренът е с големина 508 кв. м, а върху него има стара къща.  Въпросните два терена ще бъдат продадени с публичен търг.

По друг член от Закона за общинската собственост ще се продаде земята под заведението Casa de Cuba.  Земята е от 638 кв.м, като тя ще бъде дадена на собственика на постройката върху нея по чл. 35 ал. 3 от ЗОС.

434 кв.м зад мол „Пловдив ще бъдат дадени също на търг. В съседство на имота се строи нов жилищен комплекс, а отсреща е общинският имот от 5 дка, на който трябва да се построи училище или детска градина.

Освен трите милиона от продажба на имоти,  Община Пловдив очаква 900 хил. лева от наематели, а 1,3 млн. лева от продажба на общински апартаменти. Така общата сумата става 5,2 млн. лева плюс очакван приход от 771 лева от концесионни договори.

От другата стана градската администрация ще похарчи 5,6 млн. лева за закупуването на имоти. 3,9 млн. лева от тази сума е за отчуждаване на терени, нужни за реализация на инфраструктурни проекти, а за друго придобиване сумата е 1,7 млн. лева. Така само от разпореждането с общински имоти ще лъсне 1,5 млн. лева дефицит, който трябва да бъде компенсиран с други приходи от бюджета.

Най-много терени за продажба са заложени в индустриалната зона на район „Тракия”, като там е и най-големият парцел вкаран в програмата, с площ от  78 670 кв.м.

Още през 2016 година градските власти наложиха възбрана за продаване на общински имоти за жилищни нужди в района заради презастрояването през последните години. Поради това акцентът пада към продажбата на промишлени парцели.

Още 15 имота в „Индустриална зона – Тракия” попадат в графата за продажба, а големината им е между 1000 и 10 000 кв.м.  Огромният парцел от 80 декара се намира в самия край на промишлената зона на улица „Недялка Шилева”. Въпреки че в момента там е поляна, в кадастъра е записано, че имотът е с предназначение за производство и складова дейност.

Не всички имоти, които са вкарани в програмата обаче ще бъдат продадени. За всеки един от имотите трябва да се вземе самостоятелно решение от Общинския съвет, който да определи цена, а след това да се насрочи и търг.

Община Пловдив готви 163 имота за продажба, купува терени за 5,6 млн. леваЗа първи път разходите за закупуване на имоти ще са повече отколкото приходите от тях