Въвежда се временна организация на движението в Асеновград заради ремонт на канализационната мрежа. Забранява се движението на всички моторни превозни средства по ул. ”Княз Борис I”, в участъка от ул. ”Градешница” до ул. ”Хан Крум”, в Асеновград от 11 септември до 24 септември 2017 година, пише Фокус.

Ограничението се налага във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води”.

Призовават се всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.