Заплатите в България продължават да не кореспондират с реалната икономическата обстановка в страна. 75 на 100 българите остават без увеличение в месечния си доход прямо изминалата година. Нещо повече – при 5,3 процента от семействата  се отчита намаляване на финансите. Именно това довежда и до стряскащата реалност – 75% от българските граждани определят себе си като „трудно свързващи двата края“!

Това сочат данни на Националния статистически институт, проучвали домакинските бюджети за първото тримесечие на 2023г.

Проучването на института показва, че за въпросния период за ръст на доходите споделят едва 20 на 100 българи. Борят им е с 1.6 процентни пункта повече в сравнение с хората, дали този отговор през първото тримесечие на 2022 г.. Отчита се още, че броят на претъпели занижаване на доходите, е по-малък от този, отчетен през 2022г.

Същото проучване отчита тревожната тенденция за бедност на домакинствата. Този извод може да се направи, след като една 23 на 100 от анкетираните посочват, че се справят с покриване на ежедневните си разходи относително лесно. В този процент спадат и хората (3,5%), които не изпитват никакви трудности при материалното обезпечаване на бита си.

Данните извън тези проценти се разпределят по следния начин: с „известни затруднения“ са 35.8% от българите, 26.8% определят покриването на ежедневните разходи като „трудно“. 14 на 100 души са изправени пред „много трудна“ ситуация във финансов аспект или иначе бедност.  

Особено обезпокоително обаче се явява, че броя на последните с е увеличил спряло предходното тримесечие (0.6 процентни пункта).

За да се справят с бедността, 31% от анкетираните българи са „орязали“ елементарните удобства. Те са споделили, че са ограничавали потреблението си на енергия - отопление, топла вода, готвене, осветление и електрически уреди. Повечето от тях живеят в малки населени места – близо 38% живеещите в села например са се подлагали на лишения. Това обаче са сторили и 29% от живеещи и работещи в  големите градове, където стандартът и заплатите са тенденциозно по-високи.

Беден, но щастлив народ?

Трудностите във финансов план не влияят на удовлетвореността на българите от контакта с техните близки. Това става ясно от отговорите им как оценяват личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица. От 0 до 10 те са дали - средно 7.17 през първото тримесечие на 2022 г. и 7.20 през първото тримесечие на 2023 г..

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.71 през първото тримесечие на 2022 г. и се повишава до 5.99 през първото тримесечие на 2023 г.

Всеки пети българин под прага на бедност! Преживява месеца с по-малко от 526лв.42% от населението се затруднява да покрива изненадващи разходи