Нa 9 юли 2020 г., въз основа осъществяване на законово регламентираните функции на Държавна агенция „Национална сигурност”, са връчени Отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на лицето Илия Милушев - съветникът по сигурност и отбрана  и Отказ за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на Пламен Узунов - секретар по правните въпроси и антикорупцията.

Това съобщиха то Агенцият веднага след разпространената информация, че се извършват обиски в два кабинате в сградата на президентството.

 
Причината и за двамата са придобити данни за ненадежност от гледна точка на сигурността и опазване на тайната по смисъла на Закона за защита на класифицирана информация.          

Лицата са висши служители в Администрацията на Президента на Република България.

В хода на осъществяване на законово регламентираните функции на ДАНС, за същите лица са придобити данни за ненандеждност от гледна точка на сигурността и опазването на тайната по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.