Агенцията за закрила на детето подхвана сайта, разкрил кой е ученикът, вербуван от ИД

От ДАЗД се самосезираха за скандалната публикация, която възмути пловдивските медии

България 11.06.2019 15:20 2545 2
Агенцията за закрила на детето подхвана сайта, разкрил кой е ученикът, вербуван от ИД

Агенцията за закрила на детето се самосезира за огласените от информационен сайт лични данни на пловдивския ученик, който е разследван заради вербуване от Ислямска държава.

Експертите на Агенцията проверяват дали има извършено административно нарушение по чл. 45, ал. 12 от Закона за закрила на детето. Те са поискали и незабавни действия от социалното подпомагане и полицията в града за подкрепа на момчето и семейството му.

В публикацията на медията са посочени имената на момчето, неговото местоживеене, учебно заведение, клас, в който се обучава, имена на родител и неговото занятие.

От Агенцията, оглавявана от Елеонора Лилова, припомнят, че при оповестяването от медии на прояви деца не следва да се посочват лични данни за тях. Това включва и техните образи, за да не бъдат идентифицирани, поради риска от повторна виктимизация, стигматизация, трудно предвидими негативни последствия в дългосрочен ефект върху развитието на детето и създаване на негативни нагласи по отношение на него, включително при неизяснени обстоятелства, предмет на съдебно разследване.

В писмо до специализираните служби за борба с тероризма и радикализацията от Агенцията искат да бъдат дадени насоки за реакция в подобна ситуация.

Целта е гарантиране правата и интересите на детето и оказване на необходимата подкрепа на семейството, в т.ч. при наличие на други деца в семейството. Също така и за целенасочени превантивни действия по отношение на всички деца, с оглед избягване на други подобни случаи, посочват от ДАЗД.

Случаите на деца, които се отразяват и обсъждат широко от медиите изискват предприемане на мерки за закрила на децата от въвличане в дейности, които биха имали негативни последици за тяхното физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Това в пълна сила е валидно както за децата, които са жертви на насилие или злоупотреба, но също така и за децата, за които се предполага, че са извършили насилие, противообществена проява, престъпление.

TraffiсNews, Plovdiv Time, Plovdiv Now и други пловдивски медии излязоха с протестна декларация и призоваха институциите да реагират заради неправомерното и неетично оповестяване на личната информация за ученика.

СНИМКА: Елеонора Лилова, председател на ДАЗД

Акценти

Изпрати новина