Предприети са всички необходими законови стъпки за освобождаване на настоящия директор на "Пирогов д-р Валентин Димитров. Това заяви проф. Илко Гетов - заместник-министър на здравеопазването.

Коментарът идва след проведена среща между зам.-министъра, заместник-министри доц. Михаил Околийски и доц. д-р Петко Стефановски, и г-жа Ани Стоянова, г-жа Кремена Кунева и представители на протестиращите пред Министерството на здравеопазването.

Предстои в следващите дни да бъде представен докладът от повторната проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и констатациите в него, касаещи случая "Даная".

Междувременно още вчера от Министерството на здравеопазването е разпоредена нова проверка. Тя следва да бъде осъществена незабавно от комисия, в състава на която да бъдат включени по двама представители от ИАМН, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата и служители от Звено "Вътрешен одит" на Министерството на здравеопазването.

При необходимост в хода на проверката е предвидена и възможност за привличане на допълнителни експерти.

Проф. Гетов пое ангажимент на утрешното заседание на Министерския съвет да запознае правителството с всички тези факти, обстоятелства и развитие на казуса.