Цената на фабриката за олио в Първомай е паднала с повече от 150 хил. лева. Имотът, който се простира на площ от над 8 дка. е обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител. Това е втори пореден търг за базата, след като през февруари не се намери купувач.

Новата цена от която ще започнат наддаванията е 1 429 217.79 лв. (730 747.45 евро), което представлява 90% от предишната тръжна цена. Припомняме, че в предходната публична продан фабриката беше с начална цена от 1 588 019 лв. (811 941 евро) с включено ДДС.

Настоящият търг за огромната база ще стартира на 11 юни в Районен съд – Първомай, а желаещите да участват могат да подават своите ценови предложения до 11 юли 2024 г. Евентуалният бъдещ купувач ще бъде обявен на 12 юли, когато бъдат отворени офертите.

Имотът е с обща площ от 8 297 кв.м., като включва складово помещение и седем прилежащи сгради с обща площ от 1523 кв.м. Към обекта влиза и хангар и гараж.

Продават фабрика за олио в Пловдивско, търсят се около 1,6 млн. леваИмотът се намира в Първомай и е с площ от 8 297 кв.м.

Заводът за производство на олио е собственост на фирма "Макри 7" ЕООД с едноличен собственик на капитала Мариана Кръндарова. Срещу дружеството е заведено дело заради неизплатени две ипотеки към Обединена българска банка на стойност 400 000 лева и 1 200 000 лева.

Справка в търговския регистър показва, че заради задължения към частни фирми са запорирани дяловете и на други пет фирми, собственост на Мариана Кръндарова, със седалища в Стара Загора. Една от тях e „КММ ВЗО” ЕООД с предмет на дейност „Производство и търговия с биоенергийни  продукти /биоалтернативна енергия/, както извършване на всички други дейности и услуги, незабранени от закона. През 2020 г. фирмата има реализиран оборот от над 11 млн. лева, а през 2021 г. – малко над 9 млн. лева.