Фабрика за олио в Първомай е обявена за публична продан от частен съдебен изпълнител. Имотът е с обща площ от  8 297 кв.м., като включва складово помещение и седем прилежащи сгради с обща площ от 1523 кв. м. Началната цена от която ще започне наддаването е 1 588 019 лв. (811 941 евро) с включено ДДС, съставляваща 80% от оценката. Към обекта влиза и хангар и гараж.

Заводът за производство на олио е собственост на фирма "Макри 7" ЕООД с едноличен собственик на капитала Мариана Кръндарова. Срещу дружеството е заведено дело заради неизплатени две ипотеки към Обединена българска банка на стойност 400 000 лева и 1 200 000 лева.

Справка в търговския регистър показва, че заради задължения към частни фирми са запорирани дяловете и на други пет фирми, собственост на Мариана Кръндарова, със седалища в Стара Загора. Една от тях e „КММ ВЗО” ЕООД с предмет на дейност „Производство и търговия с биоенергийни  продукти /биоалтернативна енергия/, както извършване на всички други дейности и услуги, незабранени от закона. През 2020 г. фирмата има реализиран оборот от над 11 млн. лева, а през 2021 г. – малко над 9 млн. лева.

Търгът за фабриката стартира на 21 февруари в Районен съд – Първомай, а желаещите да участват могат да подават своите ценови предложения до 21 март 2024 г. Евентуалният бъдещ купувач ще бъде обявен на 22 март, когато бъдат отворени офертите.