От Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика излязоха с официално становище след твърденията, че дезинфектантите не отговарят на изискванията на Световната здравна организация. Ето какво се казва в него:

Като представителна организация на българските производители на козметика, изразяваме своето право на отговор съгласно Етичния кодекс на българските медии по повод публикации, базирани на проучване на „Активни потребители” и налагащи извода, че само 3 от препаратите за дезинфекция на ръце на българския пазар отговарят на изискванията на СЗО и ЕС и масово предлаганите продукти не са достатъчни за дезинфекция.

Изразяваме несъгласие със становището на Активни потребители, че:

„Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на активната база, т.е. спирта. Съгласно изискванията на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол“.

Всъщност няма подобни изисквания на ЕС относно такова високо съдържание на спирт, а ние – производителите от България, в качеството й на страна членка в ЕС – работим, съобразявайки се с българското и европейското законодателство. Препаратите за дезинфекция, съдържащи етилов или изопропилов алкохол, могат да се продават на пазара под два вида: под формата на козметичен продукт и под формата на биоциден продукт.

Като козметичен продукт те трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 1223/2009. Съгласно утвърдената формула - еталон 1.9-2013 за хидроалкохолни гелове на CPNP /Портала за нотификация на козметични продукти на ЕС/ максимално допустимата концентрация на алкохол е до 70 %. Прилагаме и публикувано ръководство на Европейската Козметична Асоциация, COSMETIC EUROPE (съкратено CE).

От приложеното е видно (т.3), че дезинфекциращите гелове трябва да съдържат между 52% и 70% етилов алкохол (етанол). Под формата на биоциден продукт, препаратите за дезинфекция с етилов алкохол, подлежат на разрешителен режим от Министерство на здравеопазването съгласно ЗВВХВС и Регламент /EC/528/2012г. За тях също няма препоръчителна или задължителна концентрация на активното вещество етилов алкохол, а за да се докаже бактерицидно действие, следва да се представят тестове за ефикасност.

Тоест, неоправдано е внушението, че качеството на тези продукти зависи единствено от концентрацията на спирт в тях и всички под 80% са неефективни. Препоръките на CЗО нямат нормативно обвързваща сила. Дезинфекциращото действие се обуславя от използваната формула за производство, качеството и съотношението на съставките. Наличието или липсата му може да бъде доказано единствено с тестове за ефикасност по общоприетите методи. Да се твърди, че дезинфектантите на пазара не са качествени, защото не съдържат над 80% алкохол, е невярно и подвеждащо твърдение.

Обръщаме Ви внимание, че в търговските вериги, дрогериите и други големи магазини се продават само надлежно регистрирани по законов ред продукти – повечето с производители - членове на БНАЕМПК. Продуктите са съответно регистрирани:

1. Уведомителен режим в Нотификационния портал на ЕС /CPNP/ съгласно Регламент 1223/2009 на ЕС относно козметичните продукти, или

2. Регистрационен режим - биоциден продукт, следващ процедура по регистрация и съответно издаване на разрешително от Министерството на Здравеопазването. При листване на тези продукти веригите, дрогериите и другите дистрибутори те задължително изискват от нас предоставяне на съответните нотификации или разрешителни.

А същевременно в неспециализирани магазини като железарии, магазини за 1 лев и др. се продават дезинфекциращи течности и гелове с неизвестен произход – много от тях дори опасни за здравето! Всички искаме да защитим правата на потребителите, но при коректни изследвания и неподвеждаща информация.

Дезинфектантите - от 15 до 259 лева за литърСамо 3 от 21 препарата покриват изискванията на СЗО