Собствениците на пловдивския хотел "Клепсидра", който години работи без части от сградата да имат Акт 16, ще трябва да платят 10 000 лева глоба. Според ДНСК хотелът е опасен за живота и здравето на посетителите

Санкцията е наложена от шефа на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ още в края на 2021 година и след две съдебни инстанции е потвърдена окончателно. 

Хотелът на Сахат тепе се стопанисва от фирмата "Пи хотели", чийто едноличен собственик и управител е бизнесменът Петър Георгиев. Комплекс "Клепсидра Резиденс" отваря врати преди повече от 2 години, въпреки че част от сградния фонд няма Акт 16, нужните удостоверения и категоризации за хотелиерска дейност. 

След многократни публикации на TrafficNews, че хотелът работи незаконно, от РДНСК изпращат проверка под формата на таен клиент. Служител на строителен контрол си прави резервация онлайн и се настанява за нощувка в хотела. Плаща и получава касов бон от "Пи хотели". Хотелът обаче няма никакво прави да функционира, защото на практика се води строеж, а не въведена в експлоатация сграда и не разполага с нужните документи за ползване, нито пък за функциониране като туристически обект. Наложената глоба е 10 000 лева и въпреки обжалването, Георгиев ще трябва да ги заплати заедно и с разходите по делата

ДНСК за хотел "Клепсидра" в Пловдив: Функционирането на обекта е недопустимоТокът бил спрян още в края на 2021 година

В издаденото наказателно постановление е разписано, че се касае за "нарушение с висока степен на обществена опасност, тъй като е установено ползването на строеж в центъра на гр. Пловдив, без същият да е въведен в експлоатация и без да са изпълнени основните изисквания към строежа - за механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, което застрашава живота и здравето на посетителите и обслужващия персонал". 

Магистратите също споделя констатациите, че "строежът е опасен за живота и здравето на посетителите на хотелския комплекс и на обслужващия персонал". 

Нова проверка на TrafficNews показва, че и към днешна дата хотелът продължава да функционира и приема гости, като е обявен в една от най-големите платформи за настаняване. Там е представен като 4-звездната хотел резиденция "Клепсидра". Обектът обаче не съществува в регистъра за места за настаняване към Министерство на туризма

През май 2022 година ВАС окончателно реши, че две части  - блок "Б" и "В" от хотел "Клепсидра" ще останат без акт 16 заради многобройни и съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти. По отношение на блок А отказът за въвеждане в експлоатация е отменен и преписката е върната на РДНСК за ново разглеждане.

Припомняме, че през юли тази година Върховният административен съд окончателно потвърди като законосъобразна заповедта на КЗП за временно затваряне на хотел "Клепсидра". Принудителната административна мярка е наложена със заповед от 17 февруари 2021 година, ала повече от година тече обжалването ѝ пред различните инстанции. Тя е допусната за предварително изпълнение от съда още при първото обжалване и въпреки това собственикът на обекта продължи съдебната битка за законосъобразността на акта. 

Изглежда обаче нито контролните, нито съдебните институции могат да затворят хотела. 

ВАС с окончателно решение: Две части от хотел в центъра на Пловдив остават без акт 16Комплексът остава отворен, макар и да има заповед за забранен достъп и ползване

ВАС потвърди заповед за временно затваряне на хотел "Клепсидра" в ПловдивПроверката е извършена от КЗП още на 20 август 2020 година