Две части от огромния хотел "Клепсидра", "кацнал" на Сахат тепе, остават без акт 16 заради многобройни и съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти. Това реши окончателно Върховния административен съд след повече от две години съдебни битки. Това на практика означава, че голяма част от хотела остава без разрешение за ползване и не е въведен в експлоатация.

Хотелът е собственост на "Инвестпродукт" ООД, чийто управител е шефът на "Скерцо" Петър Георгиев, а децата му Владислава и Ива държат капитала на фирмата.

Припомняме, че в края на 2020 година началникът на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ издава заповед, с която е отказано издаване на разрешение за ползване и не е въведен в експлоатация строежът на хотелски комплекс "Клепсидра" - апартаментен тип с ресторант, барбекю, винарна, кафе, кафе-аперитив и подземен паркинг, с подобекти: блок А, блок Б и блок В". За всеки блок по отделно започват дела в Административен съд - Пловдив, като за блок "Б" и "В" вече има окончателни решения на ВАС, с които се потвърждава заповедта или с други думи - не се дава акт 16 на тези части от хотела. 

За блок "А" Административният съд в Пловдив решава, че няма несъществени отклонения със заложеното в проекта и отменя заповедта, но в момента производството е на втора инстанция пред ВАС и до дни се чака отговор и по отношение на тази част. 

По отношението на другите два блокира обаче магистратите напълно подкрепят констатациите на ДПК и ДНСК, че те са построени в несъответствия на изградения строеж и в този смисъл заповедите за отказ за въвеждане в експлоатация са законосъобразни. 

"Установено е, че строежите са изпълнени в несъответствие с одобрения инвестиционен проект и предвижданията на действащия ПУП, като несъответствията са установени, както от Държавната приемателна комисия и обективирани, така и от заключението на съдебно-техническа експертиза, неоспорена от страните", пише в решението за блок "В", а подобни мотиви има и за блок "Б". 

Още повече, че според изнесена по делото информация несъответствия могат да създават предпоставки за застрашаване живота и здравето на ползвателите. 

Междувременно през септември 2021 година началникът на РДНСК-Пловдив издава заповед, с която е забранен достъпа и ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж на хотелски комплекс "Хотел Клепсидра Резидънс“ - за цялата сграда. Инвеститорите от „Инвестпродукт“ ООД пускат жалба с искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Според техните съображения изпълнението ще доведе до прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването и за сградите-блокове „А“, „Б“ и „В“ и незавършената сграда- блок“Г“ и ще възпрепятства завършването на всички СМР и въвеждането на всички сгради в експлоатация. 

Съдът обаче отрязва и тези искания на семейството на Георгиев, с което на практика потвърждава забраната за достъп до хотела. Определението е потвърдено и от ВАС на 14 февруари тази година.

Въпреки всички съдебни дела и липсата на акт 16, хотелът обаче продължава да бъде достъпен за резервация в един от най-големите сайтове за резервации в обекти за настаняване. Има над 700 отзива от настанени хора и коментари от клиенти и от 2022 година. От рецепцията на хотела също обясниха пред наш репортер, че работят и настаняват гости в хотела и представиха и действащ ценоразпис. 

Видно от справка в Национален туристически регистър към Министерство на туризма, хотел "Клепсидра" няма категоризация. Комплексът въобще отсъства от регистъра, а фирмата "Инвестпродукт" държи други четири обекта на различни места в Пловдив. 

TrafficNews ще изпрати запитвания до всички институции - ДНСК, Община Пловдив, Министерство на туризма и РЗИ как е възможно сграда без акт 16 да функционира като хотел и при какви условия. Очаквайте продължение!